Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες φωτοσήμανσης του νέου διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης, που εκτελούνται από την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.

Ήδη, έχουν υλοποιηθεί οι εργασίες υδρογράφησης του διαύλου με μέριμνα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, καθώς και η μεταφορά του συνόλου του απαραίτητου φαρικού υλικού φωτοσήμανσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά η διαδικασία πόντισης 14 νέου τύπου φωτοσημαντήρων (τεχνολογίας LED) κατά μήκος του διαύλου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου δεκαημέρου του Οκτωβρίου.

Με τις εργασίες φωτοσήμανσης ολοκληρώνεται πλέον το αντικείμενο του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών εκβάθυνσης και εκσκαφής διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης», καθώς υπενθυμίζεται ότι από τα τέλη του 2015 έχουν περατωθεί οι εργασίες εκσκαφών με τις οποίες μεταξύ άλλων, έχει εξασφαλιστεί η θαλάσσια πρόσβαση στον λιμένα Αλεξανδρούπολης μέσω διαύλου συνολικού μήκους 3,5 χλμ, ελάχιστου καθαρού πλάτους 160 μ. και βάθους 12,50 μ. (ΜΣΘ).

Η φωτοσήμανση του διαύλου αποτελεί στοιχείο που ενισχύει την ασφαλή ναυσιπλοΐα από και προς το λιμάνι, καθώς με την ολοκλήρωση των εργασιών εκβάθυνσης, ο λιμένας Αλεξανδρούπολης καλείται ήδη να εξυπηρετήσει αυξημένη ζήτηση ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης εμπορικών πλοίων μεγάλης χωρητικότητας και έμφορτου βυθίσματος.

Alexandroupoli Online