Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ευχαριστούμε θερμά το «Σωματείο για την Αντιμετώπιση του Παιδικού Τραύματος» το οποίο έχει εξοπλίσει τα τελευταία χρόνια το Παιδιατρικό Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου Νοσηλευτική Μονάδα Αλεξανδρούπολης, με τον ακόλουθο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό: 3 μόνιτορ καρδιοαναπνευστικής παρακολούθησης, 2 οξύμετρα, 1 μηχάνημα απεικόνισης φλεβών, 1 διαδερμικό μετρητή χολερυθρίνης, 1 υπερηχοτομογράφο και 1 άκαμπτο βρογχοσκόπιο. Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου, το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της Παιδιατρικής κλινικής και οι μικροί ασθενείς, ευχαριστούν θερμά τους δωρητές, τα μέλη του σωματείου και ευελπιστούν στην συνεχιζόμενη βοήθεια τους στο μέλλον, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου παιδιατρικών υπηρεσιών στην μοναδική τριτοβάθμια κλινική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.