Πέτρος Γεωργαντζής

Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών

 &

 Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης

 

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια ιδιαίτερα σοβαρή προσπάθεια να εκδιπλωθεί

τόσο το ιστορικό παρελθόν

της ἰστορικής  Μονἠς τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ξάνθης,

ἀπό τῆς συστάσεως αὐτής (τέλη ; 9ου αι.) ὅσο καί τῆς  Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ξάνθης πού στεγάζεται στήν ἐν λόγω Μονή ἀπό τῆς ιδρύσεώς της (1946) μέχρι

και σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα ὁ συγγραφέας  ἐκδιπλώνει τό ὅλο πόνημά του σε τέσσερα κεφάλαια

Ειδικώτερα στό πρῶτο κεφάλαιο μέ λιτές καί ἁδρές γραμμές  ἐξιστορεῖ τά τῆς ἱδρύσεως και λειτουργίας τῆς Ἱ. Μονῆς, μέ ὅσα ψήγματα πληροφοριῶν μπόρεσε νά συγκεντρώσει γιά τή διαχρονική παρουσία αὐτῆς.

Στό δεύτερο κεφάλαιο κάνει μιά περιγραφή τῶν κτισμάτων τῆς παλαιᾶς Μονῆς, ὅπως ἦταν  πρίν ἀποτεφρωθεῖ κατά τήν 22αν Φεβρουαρίου 1975. Ἔτσι δίνει τή δυνατότητα σ΄ὅλους τούς μεταγενεστέρους, ἔστω μέσω τῶν σχεδιαγραμμάτων καί κάποιων φωτογραφιῶν, νά γνωρίσουν τό πῶς ἦταν τά κτήρια τῆς παλαιᾶς  Ἱ. Μονῆς.

Στό τρίτο κεφάλαιο ἀρχικά ἐξιστορεῖ ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας καί βιώσεως τά δύσκολα πρῶτα χρόνια τῆς λειτουργίας τῆς Σχολῆς ἀπό τῆς συστάσεώς της καί ἐφεξῆς καί ἐν συνεχεία  παρέχει πληροφορίες γιά τίς διάφορες μεταβολές καί «ἐκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις» πού ἐπιχειρήθηκαν κατά καιρούς ἀπό τήν Πολιτεία. Μέσα ἀπό τίς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ὁ κάθε αναγνώστης θά μπορέσει νά ἀναχθεῖ στά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ὅπου ἡ Σχολή ἀναδείχθηκε σέ πνευματική μητέρα καί τροφό ἐκατοντάδων μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι μέσα στήν ἀγκάλη της βρῆκαν ὑλική καί πνευματική τροφή καί χάρη στήν ὁποίαν ἀναδείχθηκαν στήν Ἐκκλησία καί τήν κοινωνία.

Τέλος στό τέταρτο κεφάλαιο μᾶς  παρουσιάζει τόν πνευματικό ἀμητό τῆς Σχολῆς τῶν ἑβδομήντα αὐτῶν χρόνων, καθώς  ἐκδιπλώνει μέσα στούς πίνακες, πού μέ πολύ κόπο καί περισσή ἐπιμέλεια καί ὑπομονή, κατήρτισε τά ὀνόματα ὅλων τῶν κατά καιρούς ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, ἀνερχόμενα στόν ἐκπληκτικό ἀριθμό τῶν 1205 νέων !! κατί πού οὐδέποτε εἴχαμε διανοηθεῖ..

Πέραν τοῦ κειμένου τό βιβλίο διανθίζεται μέ πλῆθος ἐγχρώμων καί ασπρόμαυρων φωτογραφιῶν πού τεκμηριώνων καλύτερα τοῦ λόγου τό αληθές τοῦ συγγραφέα, ὁ οποῖος δέν εἶναι ἁπλά ἀπόφοιτος τῆς Σχολῆς ἀλλά δόκιμος ιστορικός συγγραφέας μέ πλῆθος συγγραμμάτων καί βραβεύσεων, ακόμη και ἀπό την Ακαδημία Αθηνῶν ἀπό την ὁποία τρεῖς φορές βραβεύθηκε.

 

Με εκτίμηση

Μιχάλης Σπανίδης

Εκδότης-Βιβλιοπώλης

 

Isbn:978-618-82794-0-7/Σχήμα:17χ24/Σελίδες208/Τιμή:15,90