Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στον Οικισμό Διαλαμπής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020

Στα πλαίσια της προσπάθειας για βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη έργου “Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στον Οικισμό Διαλαμπής ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”.
Συγκεκριμένα πρόκειται να αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής του Δ. Ιάσμου της ΠΕ Ροδόπης, με σωληνώσεις νέας γενιάς, μήκους έξι (6) περίπου χλμ.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 417.741,94€. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2018.
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια δείχνει ενδιαφέρον για τα αναπτυξιακά έργα, ιδιαίτερα των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, στηρίζοντας τις προτεραιότητες των Δήμων μας»