Την Παρασκευή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση:  Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 24 Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Untitled XASAPIS 5

 1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στους οικισμούς Σελέρου, Βελοχωρίου, Λευκόπετρας και Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ασφαλτοστρώσεων δημοτικής ενότητας Σελέρου» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση  πρωτόκολλου  προσωρινής  παραλαβής  του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΕΝΙΣΕΑ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση  πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού δρόμου στο δρόμο προς την παραλία Μυρωδάτο» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση  πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Κτιρίου Διομήδειας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επέκταση Δικτύου ομβρίων οικισμού Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 1ης Παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση 1ης Παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγωγού όμβριων της  Λευκόπετρας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» προϋπολογισμού 000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αβδήρων» προϋπολογισμού 000,00 € (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Παραλία Μυρωδάτου γνωστού ως «Κάμπινγκ Μυρωδάτου», έκτασης 31.175,32 τμ. (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός του Δήμου)

 

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

 1. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΑΒΔΗΡΩΝ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 285/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 2. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΓΕΝΙΣΕΑΣ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 286/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 3. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ΣΕΛΕΡΟΥ που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 287/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 4. Συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 7 των Κανονισμών λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 5. Χορήγηση άδειας παραγωγού-πωλητή Λαϊκών Αγορών (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 6. Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου εμπορίου και καταβαλλόμενο τέλος (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 7. Έγκριση της αριθ. 232/2016 απόφαση του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων οικονομικού έτους 2016» (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου -Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου)

 

 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος)

 

 1. Ανανέωση άδειας πλανόδιου εμπορίου η οποία εκδόθηκε πριν τον Ν.4264/2014 (εισηγήτρια Ζουρνατζίδου Χρηστακίδου Κωνσταντινιά Αντιδήμαρχος)

 

 1. Έγκριση μερικής τροποποίησης της αριθ. 79/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και του Δήμου Τοπείρου για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Τοπείρου» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 20/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «3η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Ανάκληση της αριθ. 70/2016 απόφασης και λήψη νέας για παραχώρηση χρήσης κτιρίου Παιδικού Σταθμού Κουτσού στο ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας» (Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δ. Αβδήρων) για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (ΚΔΑΠ)» (εισηγητής Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 26/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής-Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» που αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Κουτσού» (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 25/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής-Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων» που αφορά την «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ Φιλιών) (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ακίνητης Περιουσίας & Εκμετάλλευσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αβδήρων (ΟΤΑ) Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία» που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΔΕΑΠΕΧΩ)

 

 1. Χορήγηση άδειας κατάληψης – χρήσης Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου στην Κυριακού Αργυρούλα του Θεόκλητου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Νομικός του Δήμου)

 

 1. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες μας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2016 (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Καλοκαιρινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στην Δ.Ε. Βιστωνίδας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση συνδιοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων “ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2016” με την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαφέϊκων «Η Αγία Παρασκευή» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Προοδευτικού Μορφωτικού Συλλόγου Μαγικού (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Συζήτηση επί ερωτήσεων του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασιλείου Τσολακίδη για το «Μηχάνημα καθαρισμού ακτών» και «δημοτικά τέλη για το 2016» (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος Αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας)

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ν. Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών βράβευσης επιτυχόντων μαθητών/τριών – δημοτών του Δήμου Αβδήρων στις εισαγωγικές εξετάσεις του 2015 της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και των μαθητών του ΕΕΕΕΚ Γενισέας- νικητών/τριων στους Πανελλήνιους Αγώνες special Olympics 2016 (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Γιορτή της Σαρδέλας 2016» του Δήμου με τον Εξωραϊστικό – Μορφωτικό Σύλλογο Πόρτο Λάγος» (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σπυρίδων Γαλανόπουλος