Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη έργου ανακαίνισης και κατασκευής προσθήκης κατ’ επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2010».

Λιανίδης 9

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.260.474,84€ και οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, ενώ ως χρόνος ολοκλήρωσης ορίστηκε η 31/12/2019.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης  δήλωσε σχετικά: «Η Περιφέρεια δίνει προτεραιότητα  στη βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης που παρέχεται στους νέους της περιοχής μας».