Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ξάνθη.

Λιανίδης 9

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης θα γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ξάνθης λόγω του ποδηλατικού αγώνα της Κυριακής.

Οι ρυθμίσεις φαίνονται στο συνημμένο αρχείο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΥΚΛΟΦ ΡΥΜΘ ΞΑΝΘΗ