Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων Σ. Γαλανόπουλος καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση:  Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 22α Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση επί κατατεθέντος αιτήματος από τον Αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας Τσολακίδη Βασιλείου με θέμα: «Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής». (εισηγητής: Τσολακίδης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος Αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας).

 

 1. Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνική Υπηρεσίας)

 

 1. Έγκριση της αριθ. 1/2016 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής).

 

 1. Έγκριση της αριθ. 8/2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» που αφορά την έγκριση του απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015. (εισηγητής: Γεωργακάκης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

 1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

 

 1. Εξέταση αιτήματος του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με θέμα: «Αίτημα συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ξάνθη-Πόλις Ονείρων 2016». (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

 1. Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών «το Αγιόκλημα» Φιλίων για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση της Γιορτής της Άνοιξης την 8η Μαΐου 2016. (εισηγητής: Δήμαρχος).

 

 1. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή Αντιδήμαρχος).

 

 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες μας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων α) για τον εορτασμό του Πολιούχου Αποστόλου Θωμά στον οικισμό Σουνίου και β) για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Αθανασίου στον οικισμό Συδινής Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Δήμαρχος).