Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, διεκδικεί το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την καθιέρωση ατομικών συμβάσεων εργασίας, και απευθύνει κάλεσμα κινητοποίησης σήμερα, στις 14.00, έξω από το υπουργείο Υγείας, προς όλους τους εργολαβικούς εργάτες και όλα τα σωματεία υγειονομικών, ζητώντας πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες.

Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά την ψήφιση του παράλληλου προγράμματος, δύνανται πλέον να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Με δεύτερη εγκύκλιο ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με ιδιώτες και για τη φύλαξη όλων των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Οι συμβάσεις αυτές μπορούν να είναι είτε ατομικές, είτε εταιρικές και η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη σύναψή τους (καθαριότητα, φύλαξη) ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διοίκηση του Φορέα. Το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί και στις υπηρεσίες σίτισης.

“Από την αυθαιρεσία και τρομοκρατία των εργολάβων στο αίσχος των ατομικών συμβάσεων”, αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον “Ευαγγελισμό”, Ηλίας Σιώρας, κάνοντας λόγο για “άθλια εκμετάλλευση των εργαζόμενων”, “χωρίς κανένα δικαίωμα” και για συμβάσεις “με ημερομηνία λήξεως”. Εκτιμά ότι οι ελαστικές σχέσεις θα επεκταθούν σε βάρος της μισθωτής εργασίας, και σε άλλες ειδικότητες, σημειώνοντας ότι “ο κεντρικός κυβερνητικός στόχος -σύμφωνος και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες- είναι η διεύρυνση των ελαστικών πάμφθηνων εργαζόμενων σε όλο το Δημόσιο”. Όπως λέει ο “Ευαγγελισμός” διαθέτει το 20-25% των εργαζομένων με ελαστικές μορφές εργασίας. Εξηγεί ότι 450 είναι εργολαβικοί εργάτες (καθαριότητα, φύλαξη), 50 είναι επικουρικό προσωπικό και 50 εργάζονται με 5μηνες συμβάσεις.