Εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας
Σύμφωνα με την ρητή διάταξη της §5 του άρθρου 3 του Κανονισμού Γενικών Αρχών Λειτουργίας και Εκλογής των Κομματικών Οργάνων,σε περίπτωση που κατατεθεί μία μόνο έγκυρη υποψηφιότητα ή αριθμός υποψηφίων ίσος με τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει να μην διεξαχθεί
ψηφοφορία και να ανακηρυχθουν οι υποψήφιοι ως εκλεγεντες αυτοδικαίως:
1.Για Σύνεδροι
2.Για την θέση των Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο. και τις θέσεις των μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. στους Δήμους:
Α) Ξάνθης
Β) Αβδήρων
Γ) Μυκης
3.Για τις θέσεις των υπευθύνων των θεματικών τομέων.
Θα διεξαχθεί ψηφοφορία στον Δήμο Τοπειρου για την εκλογή Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο.
και για την εκλογή Μελών
ΔΗΜ.Τ.Ε..
Κυριακή 3-4-2016 , στο Πνευματικό Κέντρο Ερασμιου, από τις 10.00′ έως τις 19.00′.
Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Εφορευτικής Επιτροπής(Ν.ΕΦ.Ε.) Ξάνθης
Νίκος Βουλγαριδης.