Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 28η Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ. (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση – συζήτηση επί κατατεθέντος αιτήματος του Αρχηγού της Παράταξης: «Δημοκρίτεια Κίνηση» από την ελάσσονα μειοψηφία Αντωνιάδη Κωνσταντίνου που αφορά την αριθ. 197/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κομοτηνής σχετικά με την δικαίωση έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου επί αγωγής – έφεσης της Μονής Βατοπεδίου επί των εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Βιστωνίδας. (εισηγητής: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος).

2. Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθ. 7 κορυφής του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Φιλίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

3. Έγκριση τροποποίησης υλοποίησης της υπ’ αριθ. 6 κορυφής του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Φιλίων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

4. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εκτέλεση έργων οδοποιίας στα Ο.Τ. 34 – 41 στον οικισμό του Μαγικού» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

5. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

6. Έγκριση για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

7. Έγκριση παραλαβής της Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο: «Αντιμετώπιση Πλημμυρικών Φαινομένων Οικισμού Κουτσού». (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

8. Έγκριση διενέργειας για την παροχή υπηρεσίας: «Χωματουργικές εργασίες Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδας» για το έτος 2016. (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου)

9. Έγκριση παραχώρησης χρήσης και επανασύνδεση ηλεκτροδότησης σε αρχηγούς ομάδων, δημόσιων γεωτρήσεων στην ΔΕ Σελέρου του Δήμου Αβδήρων. (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας).

10. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις εξελίξεις, επί των προσωρινών σχεδίων βόσκησης. (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας).

11. Διατύπωση άποψης σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 3254/10-07-1987 Απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης σχετικά με την διατήρηση οικόσιτων ζώων, χωρίς την άδεια της αρμόδιας επιτροπής, σε χωριά και οικισμούς του Ν. Ξάνθης, από κάθε οικογένεια. (εισηγητής: Τσολακίδης Μιχαήλ Προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Γεωθερμίας).

12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων ως εταίρου στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Interactive, Future Oriented Approaches For Preservation of the Cultural Heritage and Development of Sustainable Tourism in the Cross-border Region» (INFUORA), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού).

13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αβδήρων ως εταίρου στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Joint Sociomedical Interventions in the Cross Border Area» (SocioMedical), στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERRREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (εισηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού).

14. Έγκριση 3ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

15. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-10-2015 έως 31-12-2015. (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου).

16. Έκφραση γνώμης επί των αριθ. 9/2016 και 14/2016 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ ΑΜΘ με θέματα: «Διαχείριση χρηματικού ποσού ως αντισταθμιστικό του αγωγού ΤΑΡ» και «Αντισταθµηστικότητα Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ)»- κατάθεση προτάσεων (έργων) για τον Δήμο Αβδήρων. (εισηγητής: Γεώργιος Τσιτιρίδης Δήμαρχος και μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜΘ).

17. Ανάληψη πρωτοβουλιών για παροχή κάθε είδους βοήθειας (συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων, διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού κλπ), στους Δήμους που αναλαμβάνουν την φιλοξενία προσφύγων – μεταναστών. (εισηγητής: Δήμαρχος).

18. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε Επιτροπές των Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης. (εισηγητής: Δήμαρχος).

19. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (εισηγητής: Δήμαρχος).

20. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2015 των Σχολικών Εφοριών των Μειονοτικών Σχολείων του Δήμου. (εισηγητής: Γεωργακάκης Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αβδήρων).

21. Ανανέωση άδειας πλανόδιου εμπορίου η οποία εκδόθηκε πριν τον Ν.4264/2014 (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή Αντιδήμαρχος).

22. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου. (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση της αριθ. 10/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων. (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

24. Έγκριση παραχώρησης κτιρίου Παιδικού Σταθμού Κουτσού προς χρήση ΝΠΔΔ του Δήμου μας «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» (Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δ. Αβδήρων) για την δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού (ΚΔΑΠ). (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

25. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες μας. (εισηγητής: Δήμαρχος).

26. Τροποποίηση της αριθ. 384/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «επιστροφή χρημάτων λόγω αχρεωστήτως εισπραχθέντων». (εισηγητής: Δήμαρχος).

27. Έγκριση επιστροφής χρημάτων στην εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

28. Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών πολιτών – οφειλετών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου μας. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

29. Εξέταση αιτήματος Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. (εισηγητής: Δήμαρχος).

30. Εξέταση αιτήματος Γενικού Λυκείου & Γυμνασίου Αβδήρων για συμμετοχή του Δήμου μας ως συνδιοργανωτής σε ημερίδα με θέμα: «Οι αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου Αβδήρων και οι μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης» (εισηγητής: Δήμαρχος).

31. Εξέταση αίτησης για οικονομική ενίσχυση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτσού «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». (εισηγητής: Δήμαρχος).

32. Έγκριση κοπής τεσσάρων (4) δέντρων στο οικόπεδο του Δημοτικού Σχολείου Βελόνης. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

33. Εκποίηση ακινήτου εμβαδού 20.774,01 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Αβδήρων κατ’ άρθρο 186 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ). (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος Δικηγόρος και Νομικός του Δήμου).

34. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και του Δήμου Τοπείρου για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Τοπείρου. (εισηγητής: Δήμαρχος).

35. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΕΥΑΑ για την εκτέλεση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σελέρου» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ).

36. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.A.Ε με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

37. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4324/2015 ΦΕΚ 47/Α/2015), έτους 2016 προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Αβδήρων έτους 2016. (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτιος Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Γαλανόπουλος