Ο δήμος Τοπείρου μειώνει τα τέλη ύδρευσης

Με ανακοίνωση του ο δήμος Τοπείρου γνωστοποιεί στους δημότες τυ ότι μειώνει τα τέλη ύδρευσης.

Αγαπητοί Συνδημότες

Δεδομένου των οικονομικών συγκυρίων και προς ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού ο Δήμος Τοπείρου με την υπ’ αριθμ.149/2015 (ΑΔΑ 6ΣΝΥΩΗΨ-39Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει προβεί στην μείωση των τελών ύδρευσης, και στην εισαγωγή διαβαθμισμένης κλίμακας τιμολόγησης σύμφωνα με την ετήσια κατανάλωση ποσίμου ύδατος για το έτος 2016 και μεταγενέστερα.

Η αναπροσαρμογή αυτή αφορά μόνο τις οικίες και όχι τις υπόλοιπες κατηγορίες παροχών (κτήματα, σταβλικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες-βιομηχανίες, συσκευαστήρια κλπ) για τις οποίες η κατανάλωση υπερβαίνει κατά πολύ τις οικιακές καταναλώσεις και στις οποίες η τιμή παραμένει αμετάβλητη.

Η σημερινή τιμή του κυβικού νερού για τις οικίες είναι 0,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 13% και βάση αυτού θα υπολογισθούν οι καταναλώσεις για το έτος 2015.

Η τιμή αυτή αναπροσαρμόζεται για το έτος 2016 και μεταγενέστερα σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ
Από 0 κυβ. έως 200 κυβ σε 0,40 ευρώ (Μείωση 20%)
Από 201 κυβ. έως 300 κυβ σε 0,45 ευρώ (Μείωση 10%)
Από 300 κυβ. και άνω 0,50 ευρώ (αμετάβλητο)

Στην εν λόγω κλίμακα δεν έχει υπολογισθεί ΦΠΑ 13 %

Το Πάγιο τέλος παραμένει σταθερό στα 15 ευρώ συν ΦΠΑ 23%.