Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων, κατά τη διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εκδηλώσεων 2016, στην πόλη της Ξάνθης, απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων ως εξής:

 Την 6-3-2016, από 09:00΄ ώρα έως το πέρας της εκδήλωσης, στην οδό 28ης Οκτωβρίου (από τη διασταύρωση με την οδό Καβάλας έως την κεντρική πλατεία).
 Την 11 και 12-3-2016, από 19:00΄ώρα έως 03.00, στις οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
 Την 12-3-2016, από 11.00΄ ώρα έως το πέρας εκδήλωσης, στην οδό 28ης Οκτωβρίου (από τη διασταύρωση με την οδό Τσιμισκή έως την κεντρική πλατεία), στην οδό Μιχαήλ Καραολή (από τη διασταύρωση με την οδό Βελισσαρίου έως την κεντρική πλατεία) και στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου (από τη διασταύρωση με την οδό Βενιζέλου έως την κεντρική πλατεία).
 Την 12-3-2016, από 18:30΄ώρα έως το πέρας της παρέλασης στην οδό 28ης Οκτωβρίου (από το ύψος της παλαιάς Αστυνομίας έως την κεντρική πλατεία).
 Την 13-3-2016, από 08:00΄ ώρα έως 20:00΄ ώρα, στην οδό 28ης Οκτωβρίου (από τη δυτική είσοδο της πόλης έως την κεντρική πλατεία), στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας.

Σημειώνεται, ότι η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτήριων οδών.