Ξεκινούν από 05/02/16 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την κατάρτιση και πιστοποίηση στις γνώσεις Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθης.
Το κόστος συμμετοχής στην διαδικασία ανέρχεται σε 25€ όσο ακριβώς το προβλεπόμενο παράβολο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 12 ωρών χωρίς κανένα περεταίρω κόστος για τον καταρτιζόμενο.
Μετά το πέρας των μαθημάτων, θα ακολουθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων στο Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθης.
Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους στην διαδικασία, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθης (πρώην ΚΕΓΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον Συντονιστή του προγράμματος του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ξάνθης, Δρ. Τσούργιαννη Χρήστο-Αντώνη, στο τηλέφωνο 2541084282.