Εκείνο που εμείς καταλάβαμε από την κουβέντα που κάναμε με τον πρόεδρο της ΔΑΚΕ καθηγητών Ξάνθης κ. Πυλαρινό, είναι ότι ναι μεν όλοι παραδέχονται ότι είναι πολιτικός δάχτυλος και μάλιστα κυβερνητικός για να αναβληθεί η συνέντευξη στις 13/1/16 από την αρμόδια επιτροπή στην Κομοτηνή για την κατάληψη του διευθυντού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ξάνθη και αυτή πραγματοποιήθηκε την 18/1/16 με άλλη σύνθεση.
Αυτό είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε «δικό» του άνθρωπο στην διεύθυνση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ξάνθης.
Για να γίνει ποιο κατανοητό στις 13 Ιανουαρίου ενώ προσήλθαν τα πέντε μέλη της Επιτροπής που θα έκαναν συνέντευξη στους υποψήφιους διευθυντές ξαφνικά τα δύο μέλη δήλωσαν κόλλημα την «κοπάνησαν» με αποτέλεσμα να αναβληθεί η συνέντευξη των υποψηφίων και εδώ είναι η ένσταση της ΔΑΚΕ.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ Ξάνθης κ. Πυλαρινός, σύμφωνα με τον νόμο και με τρία μέλη μπορούσε να γίνει η συνέντευξη και κακώς ή ίσως ύποπτα αναβλήθηκε.
Εκείνο που βγαίνει σαν συμπέρασμα είναι ότι οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ των καθηγητών της Ξάνθης δεν θα το αφήσουν να περάσει στο «ντούκου». Κατά τα άλλα, η κυβερνητικοί διδάσκουν ήθος και αξιοκρατία.