Την Κεντρική πλατεία της Ξάνθης επέλεξαν οι διασώστες της Ξάνθης για να δείξουν στους περαστικούς με ποιο τρόπο να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον συνάνθρωπό τους.
Σύμφωνα με συζητήσεις μαζί τους αυτή η προσπάθεια γίνεται χωρίς να την επιβάλλει κανένα Υπουργείο ή προϊσταμένη αρχή.
Είναι μία πρωτοβουλία των ίδιων των εργαζομένων και αυτό καταγράφεται στην συνείδηση των πολιτών.
diasostes
diasostes
P1330961
diasostes