Με ανακοίνωση της η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας καλεί όσους αηροτοκτηνοτρόφους έχουν υποβάλλει σχέδια Βελτίωσης να βιαστούν να τελειώσουν όλες εκείνες τις εργασίες που χρειάζεται για να πληρωθούν έγκαιρα.
«Επίσπευση διαδικασίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης»
Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει τους επενδυτές Σχεδίων Βελτίωσης ότι :
1. Οι δικαιούχοι του Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο τέλος του χρόνου λήγει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος. Το ΠΑΑ 2007-2013 τελειώνει στις 31-12-2015 και επομένως οι πληρωμές από τα προγράμματα αυτά θα γίνουν από αυτό μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
2.Τίθεται όριο στην ημερομηνία υποβολής τροποποιήσεων και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 5-11-2015 σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου και εντός δύο εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.
3.Oσα αιτήματα πληρωμής υποβληθούν μέχρι 6-11-2015 θα γίνει προσπάθεια να πιστοποιηθούν από τις ΔΑΟΚ, να προωθηθούν για πληρωμή, να εκκαθαρισθούν και να προωθηθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν έγκαιρα.
4.Τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν την πρώτη δόση και θα υποβληθούν μετά τις
6-11-2015 υπάρχει κίνδυνος να μην καταστεί δυνατό να πληρωθούν εντός του 2015 με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις και τελικά να μη πληρωθούν .
5.Τα δεύτερα και τρίτα αιτήματα πληρωμής που δεν θα καταστεί δυνατόν να πληρωθούν θα εξεταστούν πλέον στη νέα προγραμματική περίοδο(2014-2020) και η πληρωμή τους ενδέχεται να καθυστερήσει σημαντικά.
6.Για τους δικαιούχος που έχουν υποβάλλει αιτήματα πληρωμής και αποφασίσουν να μην προχωρήσουν περαιτέρω στην υλοποίηση των επενδύσεων, τους δίδεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα ολοκλήρωσης και να πιστοποιηθεί από τις επιτροπές παρακολούθησης των αρμόδιων ΔΑΟΚ εφ όσον πληρούνται τεκμηριωμένες προϋποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται .