ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Περ/κού Συμβουλίου

            κ. Χ. ΜΕΤΙΟ Περιφερειάρχη Ανατ. Μακ. – Θράκης.        

            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1.Προς τους επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων

2.Την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής λειτουργίας της Π.Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: << Οργανικές θέσεις της Π.Α.Μ.Θ. Προσλήψεις , εγκρίσεις , αποχωρήσεις>>.

 

Οι μεγάλες ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αιτήματα που υποβάλλονται για εξέταση , γνωμοδοτήσεις , αδειοδοτήσεις , διαφόρων δραστηριοτήτων και έργων καθυστερούν υπερβολικά και αφήνουν έκθετη τόσο την υπηρεσία όσο και τους υπαλλήλους απέναντι στον λαό της περιφέρειας μας.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση ζητούμε να έχουμε μια πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για το πια είναι σήμερα η κατάσταση σε κάθε Διεύθυνση τόσο στην Περιφέρεια όσο και κατά Περιφερειακή Ενότητα .

Γι’αυτό ζητάμε να  μας απαντήσετε και να μας  χορηγήσετε άμεσα τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με τις :

 1. Κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ΠΑΜΘ συνολικά αλλά και ανά Π.Ε
 2. Τα αιτήματα προσλήψεων που έχουν υποβληθεί για το έτος 2020
 3. Τις εγκρίσεις προσλήψεων για το έτος 2020
 4. Τα αιτήματα προσλήψεων που έχουν υποβληθεί για το έτος 2021
 5. Τις εγκρίσεις προσλήψεων για το έτος 2021
 6. Τις αυτοδίκαιες αποχωρήσεις που αναμένετε για τα έτη 2022- 2025 στο σύνολο της ΠΑΜΘ αλλά και ανά Π.Ε
 7. Για τα αιτήματα του Β΄ κύκλου κινητικότητας που έχουν υποβληθεί για το 2020
 8. Για τις εγκρίσεις του Β΄ΚΥΚΛΟΥ κινητικότητας  2020 και τέλος
 9. Την κάλυψη θέσεων μέσω του Β΄κύλου κινητικότητας

Παρακαλούμε να έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας το συντομότερο δυνατό πριν την συζήτηση της επερώτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο Περ/κού Συμβουλίου

            κ. Χ. ΜΕΤΙΟ Περιφερειάρχη Ανατ. Μακ. – Θράκης και Αντιπεριφερειάρχη κ. Κ. Βενετίδη.        

            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προς τους επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης της Π.Α.Μ.Θ. , με το << εργαστήριο υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος >> της ιατρικής σχολής του Δ.Π.Θ.

 

Η έξαρση της πανδημίας και στην Περιφέρεια μας και ειδικά σε κάποιες δημοτικές ενότητες έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία ότι αφορά την υγεία και την ζωή του λαού μας στην Περιφέρεια μας.

Με αφορμή και  ειδικά :

 1. Την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην ΠΑΜΘ και ειδικότερα την αύξηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Ξάνθης κατά 199% και της Αλεξανδρούπολης κατά 20%, όπως αναφέρονται σε δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου. Ενδεικτικά «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 13-04-2021
 2. Το γεγονός ότι έχουν αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» α) μία προγραμματική σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΥΡΚ7ΛΒ-ΟΔΦ/26-6-2018)  της ΠΑΜΘ , με το «Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος» της ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ, για την ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εργαστηριακός Έλεγχος Μικροβιολογικών και Φυσικοχημικών παραμέτρων δειγμάτων πόσιμου ύδατος και νερών αναψυχής καθώς και λυμάτων βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας της Π.Α.Μ.Θ»  συνολικού προϋπολογισμού 59.961,44 ευρώ με ΦΠΑ και β) μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑ: ΩΘ3Ε7ΛΒ/29-7-2020) ανάμεσα στην  ΠΑΜΘ και   το «Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος» της ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ συνολικού  προϋπολογισμού 59.820,00 ευρώ με ΦΠΑ, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται και η διενέργεια δώδεκα (12) αναλύσεων/ Π.Ε  σε αστικά λύματα.
 3. Τη συνέντευξη του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας κ. Βενετίδη Κωνσταντίνου στον ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Χρόνος  87,5 fm», στις 1-4-2021 όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «ετοιμάζεται με το ΔΠΘ το σύστημα μέτρησης του ιικού φορτίου στα λύματα»

 

ΖΗΤΑΜΕ από τον Περιφερειαρχη κ. Μέτιο  να μας απαντήσετε και να μας γνωρίσετε εγγράφως τα εξής:

1.Αν έχει υλοποιηθεί στο σύνολό της ή όχι  η με ΑΔΑ: ΩΘ3Ε7ΛΒ/29-7-2020 προγραμματική σύμβαση .  Σε κάθε περίπτωση (ολοκλήρωση ή όχι του αντικειμένου της σύμβασης) παρακαλούμε η απάντηση να συνοδεύεται και με φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων στοιχείων (τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ).

2 Ποια είναι τα αποτελέσματα  που προέκυψαν από τις αναλύσεις στα αστικά λύματα. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων να προέρχονται από φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων του εργαστηρίου

3.Αν στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ΑΔΑ: ΩΘ3Ε7ΛΒ/29-7-2020, έχει ληφθεί το σύνολο των δειγμάτων αστικών λυμάτων που προβλέπονται /Π.Ε και ποια είναι τα αποτελέσματα**  που προέκυψαν από τις αναλύσεις και πως αξιοποιήθηκαν από την αρμόδια  υπηρεσία.

4.Ποιος είναι ο ρόλος και η συμμετοχή  των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Π.Ε στην υλοποίηση των συμβάσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Όπως  από τον  Αντιπεριφερειάρχη κ.  Βενετίδης Κ. να μας απαντήσει:

Α) τι αφορά και τι περιλαμβάνει αναλυτικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από το ΔΠΘ και

Β)  πως θα συμμετέχουν στην υλοποίησή του οι υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΟΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ