Διευκρινίσεις δίδονται από την Πανελλήνια Ένωση Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων σχετικά με την λειτουργία των μελών της

Διανομή κατ’ οίκον και παραλαβή από κατάστημα κατά τις ώρες 21.00 – 5.00
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση-διευκρίνιση της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και όσον αφορά τη λειτουργία της διανομής κατ’ οίκον
(delivery) και παραλαβής από το κατάστημα (take away) για τα καταστήματα του Κλάδου
που δεν είναι σε πλήρη αναστολή λειτουργίας (μπαρ, κέντρα διασκέδασης) δεν τίθεται
ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών αυτών κατά τις ώρες 21.00-5.00.
Για μια ακόμη φορά διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία κατάστημα (take
away) συνεχίζεται και μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας
τους, ΟΧΙ όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων
μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές.