Το Λιμενικό Τμήμα Λάγους με ανακοίνωση του προειδοποιεί τους αλιείς και όσους έχουν σχέση με την θάλασσα στην περιοχή των Πετρωτών ότι θα πραγματοποιηθούν βολές πυροβολικού στην προαναφερόμενη περιοχή.

«Ανακοίνωση Βολής».
Σxετ.: α)Αρ. Πρωτ.: 2221.2-1/1928/2020/21-05-2020 Διαταγή Κ.Λ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

1.- Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής σας γνωρίζουμε ότι από την 02 έως και 05 Ιουνίου
2020, θα εκτελεστούν βολές πυροβολικού κατά θαλασσίου στόχου στην περιοχή παραλίας
«Πετρωτών», όπως παρακάτω:
α. 02/6 από 09:00 έως 18:00
β. 03/6 από 09:00 έως 18:00
γ. 04/6 από 09:00 έως 18:00
δ. 05/6 από 09:00 έως 14:00
2.- Η επικίνδυνη περιοχή (θαλάσσιος χώρος) καθορίζεται από τα παρακάτω στίγματα:
α. φ= 40ο 51’ 30’’ Β , λ= 025ο 28’ 20’’ Α
β. φ= 40ο 51’ 30’’ Β , λ= 025ο 30’ 00’’ Α
γ. φ= 40ο 52’ 00’’ Β , λ= 025ο 37’ 20’’ Α
δ. φ= 40ο 51’ 30’’ Β , λ= 025ο 37’ 20’’ Α
ε. φ= 40ο 50’ 40’’ Β , λ= 025ο 43’ 00’’ Α
στ. φ= 40ο 35’ 20’’ Β , λ= 025ο 29’ 00’’ Α
ζ. φ= 40ο 35’ 20’’ Β , λ= 025ο 43’ 00’’ Α
3.- Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την το δυνατόν ευρεία ενημέρωση των μελών σας
σχετικά με τα ανωτέρω καθώς και ότι στην εν λόγω περιοχή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ναυσιπλοΐα
(διέλευση) όλων των πλοίων/σκαφών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των βολών προς
αποφυγή ατυχημάτων.
4.- Συναφώς ενημερώσατε τα μέλη σας ότι σε περίπτωση που βρεθεί βλήμα
οποιαδήποτε τύπου – μεγέθους , ύποπτος μηχανισμός ή στρατιωτικό υλικό-αντικείμενο , να
προβούν άμεσα (ε) άμεσα στην ενημέρωση της πλησιέστερης Λιμενικής ή Αστυνομικής
Αρχής και να μην αγγίξουν το ως άνω ευρεθέν υλικό.
5.- Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε
επιπρόσθετης διευκρίνησης – πληροφορίας.-
\\A-F\Users\ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΩΝ ΠΕΤΡΩΤΑ 02.05.20-05.05.2020.doc
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
2. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ‘’Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’
5. ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ( ΜΕΣΩ Λ/Φ ΦΑΝΑΡΙΟΥ)
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
7. ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΤΩΝ-ΑΠΟΠΛΕΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΣ
8. ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (υ.τ.α.)
2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ‘’ΚΑΡΑΒΕΤΗ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’
3. ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΓΟΣ)
4. Λ/Φ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Φάκελος Α/Φ
2. Γραφείο Κατάπλου – Απόπλου πλοίων