ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Το παρόν διατίθεται για την ενημέρωση επί των επιστημονικών δεδομένων,
της υφιστάμενης κατάστασης, των εκδοθεισών οδηγιών και των ληφθεισών άμεσων
ενεργειών των ΕΔ στο πλαίσιο της εκστρατείας, ενημέρωσης πρόληψης και
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Οι κορωνοϊοί (coronaviruses) αποτελούν γνωστά παθογόνα για τον
άνθρωπο. Τον Δεκέμβριο 2019 ένα νέο στέλεχος κορωναϊού απομονώθηκε ως
αίτιο λοίμωξης αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου αρχικά στην Κίνα
(επαρχία Γουχάν) και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες του
κόσμου, μεταξύ αυτών και στην χώρα μας. Το νέο στέλεχος παρουσιάζει αρκετές
φυλεγενετικές ομοιότητες με τα παλαιότερα στελέχη κορωνoïών SARS και ΜΕRS.
Τα ήδη καθορισθέντα επιδημιολογικά δεδομένα φανερώνουν ότι η μετάδοση
πραγματοποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Βασικός τρόπος μετάδοσης είναι
κυρίως μέσω σταγονιδίων, χωρίς να έχει αποκλειστεί και η μετάδοση από
ασυμπτωματικούς φορείς του ιού.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του κορωνοϊου COVID-19 στην χώρα
μας καταγράφηκε την 26 Φεβ 20. Για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης
κατάστασης και στη βάση των αποφάσεων της πολιτείας, το ΓΕΕΘΑ και τα
επιτελεία των Κλάδων αντιδρώντας άμεσα και αποτελεσματικά προέβησαν στη
λήψη ενεργειών και ενδεδειγμένων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης
του κορωνοϊού στο προσωπικό των ΕΔ. Υπό το συντονισμό του ΓΕΕΘΑ,
αποφασίστηκε η εφαρμογή σειράς μέτρων, τα οποία εφαρμόζονται από το πιο
μικρό φυλάκιο στα σύνορα έως τους Μεγάλους Σχηματισμούς και τα επιτελεία.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Ειδικότερα και στο πλαίσιο των αρχικών κατευθύνσεων που δόθηκαν από
την Κυβέρνηση, εφαρμόστηκαν δραστικά μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης της
νόσου σε συνδυασμό με τη μέριμνα για το προσωπικό των ΕΔ και τα μέλη των
οικογενειών, όπως παρακάτω:
-2-
α. Εκδόθηκαν γενικές και ειδικές οδηγίες προφύλαξης από τη νόσο
με ειδικότερη επισήμανση στα μέτρα ατομικής προστασίας.
β. Χορηγήθηκε άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής
άδειας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό.
γ. Ανεστάλη η λειτουργία των Σχολών Εξέλιξης των Ενόπλων
Δυνάμεων (Σ.ΕΘ.Α., Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ. κλπ) έως τις 13 Απριλίου 2020.
δ. Ανεστάλη η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση των μαθητών των
Παραγωγικών Σχολών (ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ) έως τις 13 Απριλίου 2020. Οι σπουδαστές
των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ παραμένουν εντός των Σχολών ώστε να μην εκτεθούν στον
παραμικρό κίνδυνο οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
ε. Ανεστάλησαν οι άδειες του Υγειονομικού Προσωπικού.
στ. Ανεστάλη η χορήγηση Αδειών Εξωτερικού.
ζ. Ανεστάλη η λειτουργία παιδικών σταθμών των ΕΔ.
η. Πραγματοποιήθηκαν ενημερώσεις στο προσωπικό από τις
Υγειονομικές Υπηρεσίες των Κλάδων σχετικά με τα προληπτικά μέτρα υγιεινής,
ενώ το προσωπικό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων εκπαιδεύτηκε και ασκήθηκε
για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.
θ. Εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν σε όλες τις Μονάδες και Υπηρεσίες
των ΕΔ οδηγίες που αφορούν στην πρόληψη επέκτασης της επιδημίας.
ι. Εκτελούνται απολυμάνσεις σε συνδυασμό με αυξημένα μέτρα
καθαριότητας και υγιεινής, σε όλους τους χώρους των στρατιωτικών
εγκαταστάσεων.
ια. Πραγματοποιείται έλεγχος του εισερχόμενου προσωπικού στις
στρατιωτικές εγκαταστάσεις (θερμομέτρηση). Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για το
προσωπικό των ΕΔ που εισέρχεται και επιχειρεί στην περιοχή των Καστανέων
για την αποτροπή παράνομης εισόδου προσφύγων – μεταναστών από τα Ε-Τ
σύνορα.
ιβ. Οι Λέσχες Αξιωματικών προσαρμοζόμενες με τα ισχύοντα μέτρα
-3-
για απαγόρευση χρήσης τραπεζοκαθισμάτων και με γνώμονα την εξυπηρέτηση
του προσωπικού και των οικογενειών τους, παρέχουν φαγητό μόνο σε πακέτο.
ιγ. Εκδόθησαν οδηγίες που αφορούν σε στελέχη που ανήκουν σε
ομάδες υψηλού κινδύνου .
Συναφώς και με σκοπό την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού εντός των
ΕΔ και εξαιτίας των ειδικών δραστηριοτήτων αυτών (εκπαιδεύσεις–ασκήσεις),
αποφασίστηκε:
α. Η ακύρωση Εθνικών Ασκήσεων.
β. Η αναστολή συμμετοχής των ΕΔ σε Διακρατικές – Διεθνείς
Ασκήσεις και Εκπαιδεύσεις μέχρι τα τέλη Απριλίου 2020.
γ. Ο περιορισμός κινήσεων-μετακινήσεων και πτήσεων (π.χ. C-130)
στις απολύτως απαραίτητες.
δ. Η απαγόρευση αποβίβασης πληρωμάτων πλοίων του ΠΝ σε
λιμένες.
ε. Η αναστολή διαθέσεως προσωπικού και μέσων των ΕΔ στο
πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων.
στ. Η ακύρωση Παρελάσεων και η πραγματοποίηση τελετών
παράδοσης-παραλαβής με τη συμμετοχή του απολύτως απαραίτητου
προσωπικού.
ζ. Η ακύρωση – αναβολή δραστηριοτήτων διοικητικής φύσεως
(επιθεωρήσεις – επισκέψεις – παρατάξεις).
η. Η πραγματοποίηση προγραμματισμένων ορκωμοσιών
νεοσυλλέκτων οπλιτών, ναυτών, σμηνιτών, χωρίς την παρουσία
προσκεκλημένων. Επιπλέον η αναστολή χορήγησης της προβλεπόμενης άδειας
ορκωμοσίας των νεοσύλλεκτων οπλιτών θητείας .
-4-
θ. Η κατάταξη των στρατευσίμων της 2020 Γ’ ΕΣΣΟ για τον Στρατό
Ξηράς (ΣΞ) και την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και της 2020 Β’ ΕΣΣΟ για το
Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), θα υλοποιηθεί εντός του πρώτου 15νθημέρου του Ιουνίου
2020, κατά την κρίση των οικείων Γενικών Επιτελείων. Την ημέρα κατατάξεως των
στρατευσίμων όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, θα διανέμεται κυτίο
περιέχον αντισηπτικό, μάσκες, γάντια και οδηγίες, το οποίο κατασκευάζεται και
συσκευάζεται με μέριμνα του ΓΕΣ.
ι. Για τις αεροδιακομιδές, έχουν χορηγηθεί και χρησιμοποιούνται
συλλογές ατομικής προστασίας για τα πληρώματα των ιπτάμενων μέσων, ενώ οι
ασθενείς από COVID-19, μεταφέρονται με ειδική κάψουλα και σύμφωνα με τις
οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
-5-
ια. Η έναρξη της παραθεριστικής περιόδου των ΚΑΑΥ, ΘΑΝ και
ΚΕΔΑ θα επανακαθορισθεί από την 15 Ιουνίου 2020 και αργότερα, ανάλογα με
τις επικρατούσες συνθήκες.
ιβ. Η ενεργοποίηση και χρησιμοποίηση της τεχνολογίας και
εφαρμογών του διαδικτύου (τηλεδιασκέψεις – τηλε-εκπαιδεύσεις). Στο πλαίσιο
αυτό η εξυπηρέτηση των πολιτών επί θεμάτων στρατολογικής φύσεως διεξάγεται
μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Στρατολογικής Υπηρεσίας
(www.stratologia.gr), ενώ ανεστάλη η λειτουργία των Γραφείων Ενημέρωσης
Κοινού των Γενικών Επιτελείων.
Στο πλαίσιο της συνδρομής των υγειονομικών υπηρεσιών των ΕΔ στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), αποφασίστηκε:
-6-
α. Η διάθεση συγκεκριμένων κλινών των στρατιωτικών νοσοκομείων
και του συνόλου των υποδομών υγείας των ΕΔ σε πλήρη και συνεχή ετοιμότητα
με συγκεκριμένες εντολές για τον χειρισμό υπόπτων περιστατικών.
β. Η διάθεση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΝΙΜΤΣ) για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που
συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού για χρονικό διάστημα 4 μηνών
από την 20 Μαρτίου 2020
γ. Σε ότι αφορά στην κάλυψη τρεχουσών απαιτήσεων, έχει διατεθεί
έως τώρα Υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε έτερους φορείς
ως ακολούθως:
(1) Στο Υπουργείο Υγείας, επ’ ωφελεία του Νοσοκομείου
ΑΧΕΠΑ, του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, του Ινστιτούτου
Παστέρ και του ΕΟΔΥ, 8 σπουδαστές της ΣΣΑΣ και 16 Μαθητές της ΣΑΝ.
(2) Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το ακόλουθο
προσωπικό:
(α) Για τη στελέχωση Κινητών Ομάδων Δειγματοληψίας, 5
Αξιωματικοί ιατροί (1 από ΣΞ, 2 από ΠΝ και 2 από ΠΑ) και 5 νοσηλευτές (1 από
ΣΞ, 2 από ΠΝ και 2 από ΠΑ).
(β) Για την υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων
του Νομού Καστοριάς, 1 Αξιωματικός ιατρός του ΣΞ.
(γ) Για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Εχίνου Νομού
Ξάνθης, 2 Αξιωματικοί ιατροί του ΣΞ και 2 νοσηλευτές του ΣΞ.
(δ) Επ’ ωφελεία του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, 3
Αξιωματικοί ιατροί (2 από ΣΞ και 1 από ΠΑ) και 6 νοσηλευτές (3 από ΣΞ και 3
από ΠΑ).
(ε) Για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Τσοτυλίου, 1
-7-
Αξιωματικός ιατρός του ΣΞ.
(στ) Για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, 5
Αξιωματικοί ιατροί του ΣΞ και 7 νοσηλευτές του ΣΞ.
δ. Στην 441 Αποθήκη Βάσεως Υγειονομικού Υλικού έχει ξεκινήσει η
παραγωγή αντισηπτικού διαλύματος από κατασχεμένες ποσότητες αιθυλικής
αλκοόλης, για διάθεση 13.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για κάλυψη των
αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, 1.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για
κάλυψη των αναγκών του ΓΕΕΦ και 14.000 φιαλών του 1 λίτρου και 17.250
φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για το Υπουργείο Υγείας.
ε. Στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο έχει ξεκινήσει η παραγωγή
αρχικά 50.000 απλών χειρουργικών μασκών για ικανοποίηση απαιτήσεων και
αναγκών τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και του Υπουργείου Υγείας (με
τελικό σύνολο παραγωγής 150.000 τεμαχίων).
στ. Η διάθεση εγκαταστάσεων σκηνικού υλικού σε Νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ. (ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος
υποδοχής ύποπτων κρουσμάτων.
ζ. Η συμμετοχή προσωπικού της Διεύθυνσης Υγειονομικού του
ΓΕΕΘΑ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων, στις επιτροπές
και την Task Force που έχει συγκροτήσει το Υπουργείο Υγείας.
η. Η ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων της ΠΑ για
αεροδιακομιδές περιστατικών COVID-197-8 , τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα
μέτρα προστασίας για τους ασθενείς και το ιπτάμενο προσωπικό.
-8-
ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε
πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να προφυλαχθεί το προσωπικό τους από την
εξάπλωση του κορωναϊού COVID-19 και να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα
στην παρούσα κρίσιμη περίοδο. Παράλληλα, συνεισφέρουν στην υγειονομική
θωράκιση της χώρας προσφέροντας εξειδικευμένο προσωπικό και κατάλληλα
μέσα.
Η συνδρομή των ΕΔ στην αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής της
αιφνίδιας και μαζικής μετακίνησης μεταναστευτικών-προσφυγικών πληθυσμών
στην ε/τ μεθόριο έχει συμβάλλει στις προσπάθειες της πολιτείας να οριοθετήσει
και να αποτρέψει την εξάπλωση της πανδημίας σε πληθυσμούς εντός της
ελληνικής επικράτειας, εξουδετερώνοντας μία εν δυνάμει υγειονομική «βόμβα».
Η διαρκώς μεταβαλλόμενη κατάσταση στο πεδίο της πρόληψης –
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αξιολογείται συνεχώς από τις αρμόδιες
υπηρεσίες των ΕΔ σε πλήρη συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πανδημία του κορωνοϊου COVID-19 αποτελεί μία σημαντική απειλή για
την δημόσια υγεία, η οποία έχει πλήξει και τη χώρα μας κατά το τελευταίο
διάστημα.
Οι ΕΔ με άμεσες ενέργειες, σύμφωνα και με την εθνική στρατηγική
αντιμετώπισης της πανδημίας, έχουν καταφέρει να περιορίσουν τον αριθμό των
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο προσωπικό τους. Παράλληλα, έχουν ληφθεί
και συνεχίζουν να λαμβάνονται, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού στο προσωπικό και τις
οικογένειες του, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα εκπλήρωσης του έργου των
ΕΔ.