Δέσμευση ενισχύσεων από τράπεζες καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ

Οι τράπεζες «στραγγαλίζουν» τους κτηνοτρόφους. Παρέμβαση παρωδία Μπουρχάν

 

Είναι γνωστό τις πάση ότι οι κυβερνώντες αδιαφορούν για το μέλλον της κτηνοτροφίας πόσο μάλλον της βιολογικής, αφού όπως επίσης είναι γνωστό, κανένας υπουργός δεν μπορεί να παρέμβει και να αποδεσμεύσει από τα νύχια των αρπαχτικών – τράπεζες – την δέσμευση των προκαταβολών ενισχύσεων  του Π.Α.Α και οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων είναι φωνές βρόντων εν τη ερήμο. Παρόλα αυτά ο κ. Μπουρχάν, σε μία προσπάθεια να δείξει το ενδιαφέρων του για τους κτηνοτρόφους των ορεινών της Ξάνθης με σκοπό να καπηλευθεί την ψήφο τους, ρωτά τον υπουργό για το τι θα πράξει στην κατεύθυνση της αποδέσμευσης των κρατήσεων,  παρόλο που γνωρίζει ότι οι ίδιοι οι υπουργοί συναινούν ή δίνουν εντολή  στις τράπεζες να παρακρατούν τις οφειλές προς το κράτος. 

 Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης όπως καταγγέλλουν έπειτα από δέσμευση προκαταβολής των  ενισχύσεων που προέρχονται από το ΠΑΑ και αφορούν το πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας, βιολογικής γεωργίας και την ενίσχυση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών αντισταθμίζουν με την εξισωτική αποζημίωση τη μειωμένη παραγωγή στις περιοχές αυτές, που οφείλεται στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, στο άγονο έδαφος αλλά και στην έλλειψη υποδομών. Στόχος να αποτραπεί η εγκατάλειψη των ευαίσθητων αυτών περιοχών και να διασφαλιστεί η οικονομική ισορροπία των κτηνοτρόφων.

Το ακατάσχετο των προκαταβολών των ενισχύσεων προβλέπεται ρητά  από το Αρ. 32 παρ. 1 του Ν.4314/2014 και συμπληρώθηκε με το Ν.4587/2018 όπου κτηνοτρόφοι της βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής γεωργίας, απαλλάσσονται μάλιστα από την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας εφόσον εμπίπτουν στις περιπτώσεις αα, ββ και γγ της παρούσας παραγράφου.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε περίοδο που οι κτηνοτρόφοι χριεάζονται προμήθεια ζωοτροφών για τα ζώα τους η δέμσευση των ενισχύσεων αυτών προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των εκμεταλλεύσεων και την οικονομική τους βιωσιμότητα.

Στο θέμα αυτό έκανε παρέμβαση και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Ξάνθης ο οποίος ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν προχωρήσει στην αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών από τα τραπεζικά ιδρύματα ώστε να μην υποστούν ζημιά οι κτηνοτρόφοι;