Αντίθετο στην εγκατάσταση μεταναστών στην Κομοτηνή το Δημοτικό Συμβούλιο

Επικαλείται μέσω ψηφίσματος «δεκάδες δυσεπίλυτα προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα και συσσώρευση επιπλέον ζητημάτων» – Ψηφίσματα κατατέθηκαν επίσης και από τις παρατάξεις «ΠΟΛΗ-τική Ανατροπή» και «Σπάρτακος»

Ψήφισμα κατά της εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών στον Δήμο Κομοτηνής, εξέδωσε κατά πλειοψηφία κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Στο ψήφισμα γίνεται λόγος για «δεκάδες δυσεπίλυτα προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα» που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κομοτηνής και πιθανή εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων θα επιφέρει τη «συσσώρευση επιπλέον ζητημάτων».

Αναλυτικά, στο ψήφισμα αναφέρεται:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής εκφράζει τη ρητή και απαρέγκλιτα κατηγορηματική αντίθεση του σε κάθε ενδεχόμενη προοπτική εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή μας.

Θεωρούμε ότι αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση μας να προασπίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας και των συνδημοτών μας, αντιτιθέμενοι στα όποια σχέδια μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών στα όρια της επικράτειας του Δήμου μας.

Ο ακριτικός τόπος μας αντιμετωπίζει δεκάδες δυσεπίλυτα προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από την κεντρική διοίκηση. Επ’ ουδενί, λοιπόν, δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο Δήμος μας με την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών και με τη συσσώρευση επιπλέον ζητημάτων, που η εγκατάσταση αυτή αναπόφευκτα θα επιφέρει.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από την πολιτεία να επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά, να εξετάσει το θέμα με ευαισθησία και να μην επιτρέψει τη μεταφορά και την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στον τόπο μας».

Εκτός του παραπάνω, ψηφίσματα παρόμοιου περιεχόμενου κατέθεσαν επιπλέον οι παρατάξεις «ΠΟΛΗ-τική Ανατροπή» και «Σπάρτακος».

Το ψήφισμα της «ΠΟΛΗ-τικής Ανατροπής»:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής παρακολουθώντας την ανθρωπιστική τραγωδία που λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Μ. Ανατολής, ως συνέπεια γεωπολιτικών παιχνιδιών και συμφερόντων, καθώς και τα τεράστια κύματα προσφύγων που υποδέχεται καθημερινά η χώρα μας ως συνέπεια αυτής, δεν μπορεί παρά να εστιάσει την προσοχή του στην ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας αυτής, δεδομένου ότι η περιοχή της Θράκης και ειδικότερα ο Δήμος Κομοτηνής, έχουν βιώσει στο παρελθόν το πρόβλημα αυτό, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του να αποτελείται από πρόσφυγες.

Δεν δικαιούται όμως σαφώς να παραγνωρίσει ότι πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας που πιθανώς να προκύψουν στο μέλλον, ζούσε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή όπου η ανάπτυξε παραμένει ακόμη και σήμερα το ζητούμενο και ότι ο Δήμος Κομοτηνής, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή, καθώς και τα συσσωρευμένα προβλήματα που αυτή θα επιφέρει, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει.

Άλλωστε στην προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια με το παραπάνω η χώρα μας με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει αναλάβει το μερίδιο που αναλογικά έχει επιφορτιστεί καθώς στο έδαφος της λειτουργούν ήδη δύο προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης μεταναστών (Έβρος και Ξάνθη) και δύο κανονικά κέντρα υποδοχής (Καβάλα και Δράμα) και ως εκ τούτου δεν γεννάται θέμα για περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής».

Στο ψήφισμα γίνεται λόγος για «δεκάδες δυσεπίλυτα προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα» που αντιμετωπίζει ο Δήμος Κομοτηνής και πιθανή εγκατάσταση μεταναστών και προσφύγων θα επιφέρει τη «συσσώρευση επιπλέον ζητημάτων».

Αναλυτικά, στο ψήφισμα αναφέρεται:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής εκφράζει τη ρητή και απαρέγκλιτα κατηγορηματική αντίθεση του σε κάθε ενδεχόμενη προοπτική εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή μας.

Θεωρούμε ότι αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση μας να προασπίσουμε τα συμφέροντα του τόπου μας και των συνδημοτών μας, αντιτιθέμενοι στα όποια σχέδια μεταφοράς προσφύγων και μεταναστών στα όρια της επικράτειας του Δήμου μας.

Ο ακριτικός τόπος μας αντιμετωπίζει δεκάδες δυσεπίλυτα προβλήματα αναπτυξιακού χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από την κεντρική διοίκηση. Επ’ ουδενί, λοιπόν, δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο Δήμος μας με την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών και με τη συσσώρευση επιπλέον ζητημάτων, που η εγκατάσταση αυτή αναπόφευκτα θα επιφέρει.

Για τον λόγο αυτό, ζητούμε από την πολιτεία να επιδείξει άμεσα αντανακλαστικά, να εξετάσει το θέμα με ευαισθησία και να μην επιτρέψει τη μεταφορά και την εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών στον τόπο μας».

Εκτός του παραπάνω, ψηφίσματα παρόμοιου περιεχόμενου κατέθεσαν επιπλέον οι παρατάξεις «ΠΟΛΗ-τική Ανατροπή» και «Σπάρτακος».

Το ψήφισμα της «ΠΟΛΗ-τικής Ανατροπής»:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής παρακολουθώντας την ανθρωπιστική τραγωδία που λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Μ. Ανατολής, ως συνέπεια γεωπολιτικών παιχνιδιών και συμφερόντων, καθώς και τα τεράστια κύματα προσφύγων που υποδέχεται καθημερινά η χώρα μας ως συνέπεια αυτής, δεν μπορεί παρά να εστιάσει την προσοχή του στην ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας αυτής, δεδομένου ότι η περιοχή της Θράκης και ειδικότερα ο Δήμος Κομοτηνής, έχουν βιώσει στο παρελθόν το πρόβλημα αυτό, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του να αποτελείται από πρόσφυγες.

Δεν δικαιούται όμως σαφώς να παραγνωρίσει ότι πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας που πιθανώς να προκύψουν στο μέλλον, ζούσε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή όπου η ανάπτυξε παραμένει ακόμη και σήμερα το ζητούμενο και ότι ο Δήμος Κομοτηνής, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος της εγκατάστασης προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή, καθώς και τα συσσωρευμένα προβλήματα που αυτή θα επιφέρει, δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει.

Άλλωστε στην προσπάθεια που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια με το παραπάνω η χώρα μας με βάση τις διεθνείς συμφωνίες, η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει αναλάβει το μερίδιο που αναλογικά έχει επιφορτιστεί καθώς στο έδαφος της λειτουργούν ήδη δύο προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης μεταναστών (Έβρος και Ξάνθη) και δύο κανονικά κέντρα υποδοχής (Καβάλα και Δράμα) και ως εκ τούτου δεν γεννάται θέμα για περαιτέρω επιβάρυνση της περιοχής».

Το ψήφισμα του «Σπάρτακου»:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεση του σε κάθε σχέδιο μεταφοράς και εγκατάστασης, μόνιμης ή προσωρινής προσφύγων ή παράνομων μεταναστών εντός του Δήμου. Με δεδομένη αφενός την οικονομική κρίση που ξενιτεύεται τα παιδιά μας και κρατάει την περιοχή ουραγό στην πατρίδα μας, και αφετέρου με το γνωστό πρόβλημα ασφάλειας εξαιτίας του οποίου ο ελληνικός Στρατός από δεκαετίες είναι ανεπτυγμένος στην περιοχή, το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση με νέα προβλήματα κοινωνικής ένταξης, διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και απειλής του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων.

Ήδη η αθρόα διέλευση ομάδων αγνώστων μέσα από τις περιουσίες και τους οικισμούς των κατοίκων γεννά προβλήματα, ανησυχίες και απορίες για τη λεγόμενη διαχείριση του μεταναστευτικού στην παραμεθόριο περιοχή μας.

Όπως στο παρελθόν είχε προβλεφθεί η Θράκη να μείνει εκτός του χώρου διασποράς των παράνομων μεταναστών, έτσι απαιτούμε να γίνει και τώρα, αφού τίποτα δεν έχει βελτιωθεί έκτοτε. Πόσο μάλλον σήμερα που, παρά τη θηριώδη προπαγάνδα, γίνεται συνείδηση όλων ότι η κατάσταση στη χώρα έφτασε στο απροχώρητο και βρισκόμαστε ενώπιον μιας αντικατάστασης πληθυσμού, με τους Έλληνες μειοψηφία στη μελλοντική Ελλάδα.

Καλούμε τους βουλευτές και όλους τους φορείς της περιοχής να εκφράσουν την άποψη τους για το τεράστιο αυτό ζήτημα και να υπερασπίσουν την ασφάλεια των συνόρων, τη νομιμότητα και τα συμφέροντα του λαού και του τόπου τους».

ΠΗΓΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ