Με καταμετρημένα το 79% των εκλογικών τμημάτων νικητής αποδεικνύεται ο Θ. Μίχογλου ο οποίος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του.