ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ                                                                Γεννήθηκα στην Ξάνθη το 1973  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΞΑΝΘΗ»

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΗΣ

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

 

 • MASTER ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ – ΑΓΓΛΙΚΑ & ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

 

 • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

 

 • ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ.

 

 • ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ                         ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

 

 • ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΥΜΑΤΑ.

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ

 

 • ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ.

 

 • ΜΕΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΘΡΑΚΗΣ.

 

 • ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ.

 

 • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ.

 

 • ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ.

 

 • ΑΝ. ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ.

 

 • ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

 

 • ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.

 

 • ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΔΟΤΗΣ.

 

 

ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ