Παιδική Καρναβαλική Παρέλαση, η απόλυτη επιτυχία

Πολλές φορές κατά το παρελθών οι Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές της Ξάνθης  έπεσαν θύμα κακών πολιτικών επιλογών ή προσωπικών πολιτικών και όχι μόνο επιδιώξεων πολιτικών προϊστάμενων του Κέντρου Πολιτισμού.

Άλλες φορές, έπεσαν θύμα ανταγωνιστικών προσπαθειών από διπλανές πόλεις

Άλλες φορές «προοδευτικοί» προσπάθησαν, ευτυχώς με λόγια, χωρίς στην ουσία να προτείνουν τον τρόπο, να αλλάξουν την ουσία και το περιεχόμενο γιατί δεν ήταν «προοδευτικό».

Όμως ο θεσμός των ΘΛΕ άντεξε, αντέχει και θα αντέξει γιατί τα μικρά Ξανθιωτόπουλα είναι «ποτισμένα» από τους γονείς τους, με αγάπη για αυτόν τον θεσμό.

Αν μάλιστα στο τιμόνι τους   βρίσκονται άνθρωποι σαν τον πρόεδρο Πασχάλη Λύρατζη και τα στελέχη του Κέντρου Πολιτισμού, σίγουρα αυτός ο θεσμός δεν θα σβήσει.