Τα τρία πρώτα ονόματα κοινοποίησε ο υποψήφιος δήμαρχος Ξάνθης Γιάννης Παπαχρόνης της παράταξης “Αγάπη για την Ξάνθη μας” και είναι ο Αρσενίου Σρτυλιανός του Παναγιώτη, Σπανίδης Μιχαήλ του Ιωάννη και ο Τσακιρίδης Αφεντούλης του Παναγιότη