Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης και μετά από αίτημα του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης αποφασίστηκαν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ξάνθης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

α. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις οδούς Ορφέως, Πινδάρου, Αισχύλου (τμήμα μεταξύ Πινδάρου και Βασ. Σοφίας), Βασ. Σοφίας (από ύψος γέφυρας Κοσύνθου έως Πλατεία Γ. Λαδά), Βασ. Κωνσταντίνου, πλατεία Δημοκρατίας, από 18:00 έως 22:00 ώρα της 28/08/2018.

β. Απαγορεύουμε τη στάθμευση όλων των οχημάτων, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις οδούς Ορφέως, Πινδάρου, Αισχύλου (τμήμα μεταξύ Πινδάρου και Βας. Σοφίας), Βας. Σοφίας (από ύψος γέφυρας Κοσύνθου έως πλατεία Γ. Λαδά), Βασ. Κωνσταντίνου, Πλατεία Δημοκρατίας, επί του συνόλου της οδού Μιχαήλ Βόγδου μέχρι τους φωτεινούς σηματοδότες της Ε. Βενιζέλου, από 17:00 έως 22:00 ώρα της 28/08/2018.

 

 

 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

α) Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που αναγράφονται παραπάνω και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης των μέτρων από τροχονόμους, σταδιακά.

β) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 ‘’ Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ) Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 16, 34, 103, 104 και 105 του Ν. 3542 / 2007 “ Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-