200 Πυροσβεστικοί κρουνοί στην επικράτεια του δήμου Ξάνθης

Απαντώντας στο ερώτημα μας ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ξάνθης Π. Ταρενίδης σχετικά με την πυροπροστασία δήμου, στα δημοτικά διαμερίσματα καθώς και στο περιαστικό δάσος, ανέφερε ότι είναι αποτυπωμένοι πάνω στα σχέδια της πυροσβεστικής υπηρεσίας 200 πυροσβεστικοί κρουνοί τους οποίους και η ίδια η Πυροσβεστική Υπηρεσία τους συντηρεί.