Με επιστολή του ο Αθλητικός Σύλλογος με έδρα την Λευκόπετρα ζητά προσωπικά από τον ίδιο τον δήμαρχο να μεριμνήσει για να μην εγκαταλειφτεί περεταίρω το γήπεδο που βρίσκεται στην Λευκόπετρα.

Ακολουθεί η επιστολή.