Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι με την αριθ. Γ4α/Γ.Π./21989/16-3-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση 9 επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ ως ακολούθως:

Ειδικότητα Για το τμήμα Βαθμού Θέσεις
Παθολογίας ή Χειρουργικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Διευθυντή 1
Παθολογίας με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Επιμελητή Α’ 1
Γενικής Ιατρικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας Τ.Ε.Π. Επιμελητή Β’ 2
Παθολογίας με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Επιμελητή Β’ 1
Χειρουργικής με εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ Τ.Ε.Π. Επιμελητή Β’ 1
Παιδιατρικής Παιδιατρική Επιμελητή Β’ 1
Ψυχιατρικής Ψυχιατρική Επιμελητή Β’ 1
Παθολογίας Παθολογική Διευθυντή 1

 

Η κάλυψη του Νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομής που γίνονται για την αναμόρφωση των Τ.Ε.Π. θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του Νοσοκομείου στην αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχυθεί και η λειτουργία τριών βασικών κλινικών.