Το Λιμένικό Τμήμα του Πόρτο Λάγους αναμεταδίδει Δελτίο Θυελλωδών ανέμων στην θαλάσσια περιοχή ευθύνης του εφιστώντας παράλληλα την προσοχή στους αλιείς.

Αναμεταβίβαση δελτίου ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ της Ε.Μ.Υ. 02 12 17_2_signed