Ευχαριστήρια επιστολή

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Ξάνθης, ευχαριστούν τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) Α.Ε. για την έγκριση του αιτήματος για ενίσχυση του σχολείου, την άμεση ανταπόκριση και την ταχύτατη αποστολή εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικού υλικού.

 

Με τη γενναιόδωρη προσφορά σας, συμβάλλετε στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών του σχολείου μας και αποδεικνύετε έμπρακτα την ευαισθησία της εταιρίας σας απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα στα άτομα με αναπηρία.