Με ανακοίνωση της η ΕΠΣ Ξάνθης συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση τών μελλών της την Παρασκευή 17-2- 2017

ΘΕΜΑ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ έχοντας υπόψη :

 

α) Τις διατάξεις του καταστατικού της, την αθλητική νομοθεσία και την από 05-01-2017 απόφαση του Δ/Σ αυτής

 

Σ Υ Γ Κ Α Λ Ε Ι

 

Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-02-2017 και ώρα 7 μ.μ, στην αίθουσα συσκέψεων του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LE CHALET που εδρεύει στα Πηγάδια Ξάνθης, με τα παρακάτω θέματα :

 

1.– ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

2.– ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

3.– ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

4.– ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5.– ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.– ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7.– ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8.– ΕΚΘΕΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

  1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα και ώρα 8 μμ στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

Ο καθορισμός των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της ΕΠΣΞ για τη Γενική Συνέλευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του καταστατικού της Ένωσης και τα σωματεία υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ το αργότερο μέχρι και την 13-02-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, το πληρεξούσιο έγγραφο για την αντιπροσώπευσή τους στην Γ/Σ, ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα

 

Σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΕΠΣΞ η παραλαβή των οικονομικών εγγράφων και του Διοικητικού απολογισμού καθώς και άλλο σχετικό έγγραφο θα παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία της Ένωσης σε εργάσιμες ώρες, από 08-02-2017 έως και 10-02-2017.

 

Οι προτάσεις των σωματείων προκειμένου να συζητηθούν στη Γ/Σ θα πρέπει να περιέλθουν στην ΕΠΣ έως την Παρασκευή 03.02.2017 και ώρα 14:30 και να κοινοποιηθούν στα λοιπά σωματεία το αργότερο 7 ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.