Προσλήψεις σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο της Ξάνθης 

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις

 

Το Νοσοκομείο ανακοινώνει ότι δυνάμει των αριθ. 7645/10-6-2016, 10481/11-8-2016, 47/4-1-2011, 7633/1-6-2010 προκηρύξεων για την πλήρωση ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ, 28376/5-9-2016, 10783/24-8-2016 αποφάσεων του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ, Α2β/Γ.Π.οικ.64305/26-8-2016, Α2β/Γ.Π.οικ.58109/29-7-2016 εγγράφων του Υπουργείου Υγείας και της προκήρυξης 1ΕΓ/2016 του ΑΣΕΠ, βρίσκεται σε εξέλιξη η κάλυψη θέσεων προσωπικού (μόνιμου και επικουρικού) ως ακολούθως:

Μόνιμο Ιατρικό Προσωπικό

 1. Δύο (2) ειδικών ιατρών Παθολογίας
 2. Δύο (2) ειδικών ιατρών Καρδιολογίας
 3. Δύο (2) ειδικών ιατρών Παιδιατρικής
 4. Ενός (1) ειδικού ιατρού Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας
 5. Δύο (2) ειδικών ιατρών Ψυχιατρικής
 6. Ενός (1) ειδικού ιατρού Αναισθησιολογίας
 7. Ενός (1) ειδικού ιατρού Ορθοπεδικής
 8. Ενός (1) ειδικού ιατρού Οδοντιατρικής

Επικουρικό Ιατρικό Προσωπικό

 1. Ενός (1) ειδικού ιατρού Μαιευτικής Γυναικολογίας
 2. Ενός (1) ειδικού ιατρού Γαστρεντερολογίας
 3. Ενός (1) ειδικού ιατρού Παθολογίας
 4. Ενός (1) ειδικού ιατρού Παθολογίας για τα ΤΕΠ
 5. Ενός (1) ειδικού ιατρού Ουρολογίας

Επικουρικό Λοιπό Προσωπικό

 1. Δύο (2) ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
 2. Ενός (1) ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ή ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

Μόνιμο Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό και Διοικητικό Προσωπικό

 1. Τεσσάρων (4) ΤΕ Νοσηλευτικής (2 εξ αυτών για τον Τομέα Ψυχικής Υγείας)
 2. Τριών (3) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής (1 εξ αυτών για τον Τομέα Ψυχικής Υγείας)
 3. Ενός (1) ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
 4. Τριών (3) ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
 5. Τριών (3) ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
 6. Τριών (3) ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
 7. Τριών (3) ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
 8. Ενός (1) ΔΕ Μαγείρων
 9. Τεσσάρων (4) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

 

Από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου