ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015 – 2019

Το  Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Τοπείρου συντάσσεται σε μία εποχή όπου δοκιμάζεται οτιδήποτε μέχρι σήμερα θεωρούνταν δεδομένο στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μεγάλη πρόκληση για τον Δήμο μας είναι η διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει η πολύπλευρη αυτή κρίση και η ανάπτυξη μίας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του τόπου μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Ο Δήμος Τοπείρου επιθυμεί τη συμβολή όλων στο έργο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματός, με διατύπωση προτάσεων αναφορικά με τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις δράσεις και τα έργα που συμβάλουν στην αναβάθμιση του τόπου μας, στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου και στη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του.

Για το σκοπό αυτό, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019  του Δήμου Τοπείρου και σας καλούμε να συμμετέχετε στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλλοντας παρατηρήσεις σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@topeiros.gr  με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ.»

 

Η Δημόσια Διαβούλευση θα είναι ανοικτή  έως και την 08/08/2015

 

Το Επιχειρησιακό σχέδιο μπορείτε να το βρείτε στο www.topeiros.gr