Το ποσό των 63.000 ευρώ θα διαθέσει ο δήμος Ορεστιάδας για να τοποθετηθούν αλεξικέραυνα στα σχολεία της ευθύνης του και προκήρυξε τον σχετικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο:  ” ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ