Σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης πάρθηκαν μέτρα της τροχαίας κατα την διάρκεια έγγραφο της Π.Ε. Ξάνθης κατά τα εγκαίνια του «Πολυχώρου Τέχνης και Σκέψης», όπως παρακάτω.  Απαγόρευση  της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην πόλη της Ξάνθης, στην οδό Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την Βασ. Κωνσταντίνου έως και τη συμβολή της με την οδό IXης Μεραρχίας, την 17.04.2016, από ώρα 19:00 έως 22:00. Άρθρο 2ο α) Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει για το αναγραφόμενο παραπάνω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Σμήμα Σροχαίας Ξάνθης,. Η υπηρεσία δύναται να προβεί σε επιπλέον ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις, ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση του γεγονότος.  Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-