ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 8 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής μοναδικό θέμα:
1) Καθορισμός όρων δημοπράτησης και έγκριση προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών οδοποιίας.