“‘ΙΣΩΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ-
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ”

Σύμφωνα με τόν οικονομολόγο Θανάση Γαλανόπουλο, τέσσερις είναι δράσεις που ανακοινώθηκαν και οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-20 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».

Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυής επιχειρηματικότητα, αναβάθμιση υφιστάμενων ΜΜΕ, ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ οι τομείς που εστιάζει το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 08/03 και ολοκληρώνεται στις 15/04 για τους πτυχιούχους, από 17/03 έως 27/04 για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 07/04 έως 20/05 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 29/03 έως 17/05 για τον τουρισμό.