Ένα φυσικό ζιζανιοκτόνο, με δραστική ουσία αιθέρια έλαια, έχει δημιουργηθεί στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης, Εργαστήριο Ζιζανιολογίας.

Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν ο ζιζανιολόγος αναπληρωτής καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσαλίας Ιωάννης Βασιλάκογλου και ομάδα τριών φοιτητριών από την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας που όλοι μαζί είναι συμμέτοχοι σε σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που έχει εκδοθεί και βρίσκεται στο στάδιο διαπραγμάτευσης με επιχειρηματίες για να βγεί σε βιομηχανική παραγωγή με πολλαπλές χρήσιμες εφαρμογές στην βιολογική γεωργία και οφέλη για τους χειριστές του, λόγω της έλλειψης τοξικότητας.

Για την παρασκευή του χρησιμοποιούνται η νανοτεχνολογία και προηγμένες τεχνικές ενθυλάκωσης με λυοφιλίωση. Η σύνθεση του φυσικού ζιζανιοκτόνου περιλαμβάνει ως βασικό συστατικό ένα αιθέριο έλαιο ή συνδυασμό περισσότερων ελαίων και ένα φορέα ενθυλάκωσης.

Το πλήρες τηλεγράφημα του ανταποκριτή μας Α. Ζώη στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.