ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015
Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, την ημέρα Τρίτη στις 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για το εξής θέμα:
Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου, κ. Καραβέλη Παύλου, για παράσταση του στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 26ης Οκτωβρίου 2015