Η Χώρα έφτασε στο δια τάυτα. Η πρόταση της Κυβέρνησης βρίσκεται στα χέρια τών δανειστών. Τα μέτρα αυτά που προτείνει η Κυβέρνηση είναι πολύ σκληρά έναντι αυτών που είχε προτείνει ο Χαρδούβελης και που βιάστηκε ο κ. Τσίπρας να καυτηριάσει και πάτησε εκεί επάνω για να σείρει την χώρα σε εκλογές. Παραθέτουμε και τις δύο προτάσεις. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Στη δημοσιότητα έδωσαν από το Μέγαρο Μαξίμου την πρόταση που στάλθηκε στους θεσμούς.

1. Η ελληνική πρόταση που κατατέθηκε προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας [ΕΜΣ] αφορά ΤΗ χρηματοδότηση Των δανειακών αναγκών Της χώρας Από ΤΗΝ 07/01/2015 έως τις 30/06/2018, για τρία δηλαδή χρόνια. ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ περιλαμβάνει ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ χρέουςκαθώς ΚΑΙ εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό Πακέτο ύψους 35 δισ.
2. ΣΤΗΝ πρόταση Της Ελληνικής κυβέρνησης ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ πρωτογενούς πλεονάσματος [1%, 2% και 3% του ΑΕΠ] θα επανεξεταστούν, καθώς τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί.
3. Τα βασικά τρόφιμα και ο ΦΠΑ στα ξενοδοχεία είναι στο 13%. Διατηρείται η έκπτωση του ΦΠΑ στα νησιά μέχρι το τέλος του 2016, εκτός από τα πλουσιότερα και πιο τουριστικά. Η κατάργηση της έκπτωσης στα απομακρυσμένα νησιά θα γίνει στο τέλος του 2016 και όταν θα έχει δημιουργηθεί μηχανισμός αποζημίωσης των μόνιμων κατοίκων. Οι συντελεστές ΦΠΑ θα επανεξεταστούν στο τέλος του 2016.
4. Το ΕΚΑΣ θα χορηγείται μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, οπότε και θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο κοινωνικής πρόνοιας.
5. Αναστολή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, που θα έρθει προς ψήφιση νέα νομοθεσία.
6. Σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης για τους αγρότες με ομαλή αποκλιμάκωση της επιδότησης πετρελαίου που θα απορροφηθεί από την πτώση των διεθνών τιμών.
7. Αύξηση του εταιρικού φόρου από 26% στο 28%.
8. Νέα πρόταση για ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με:
** Έλεγχο των αδήλωτων καταθέσεων μέσω διασταύρωσης των τραπεζικών συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
** Εισαγωγή προγράμματος εθελοντικής δήλωσης με τις κατάλληλες ποινές, κίνητρα και διαδικασίες βεβαίωσης σύμφωνα με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές,
** Αίτηση στις χώρες μέλη της ΕΕ για παροχή δεδομένων σχετικά με την ιδιοκτησία ελλήνων και την προέλευσή της
9. Θέσπιση περιουσιολογίου.
10. Ο νέος νόμος για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα είναι έτοιμος το τελευταίο τρίμηνο του 2015.
11. Στις Αγορές Προϊόντων , η κυβέρνηση:
** Θα διατηρήσει το σημερινό καθεστώς για τα ΜΗΣΥΦΑ [Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα], ψωμί, γάλα, Κυριακές.
** Θα μειώσει τη γραφειοκρατία με τη δημιουργία «one stop shop,» για τις επιχειρήσεις.
12. Μείωση συντελεστή σε φάρμακα, βιβλία, εισιτήρια θεάτρου σε 6% από 6,5%.
13. Βελτίωση του ποινικού δικαίου για τη φοροδιαφυγή.
14. Αύξηση φόρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων και κατάργηση προνομίων εφοπλιστών.
15. Αύξηση φόρου πολυτελείας και εφαρμογή του και στα σκάφη αναψυχής.
16. Άμεση εφαρμογή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.
17. Εισαγωγή σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ νέων μεταρρυθμίσεων για το σπάσιμο των καρτέλ σε χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσα ενημέρωσης.
_______________________
Ελλάδα: Πριν Δράσεις
Πολιτική δεσμεύσεις και δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε συνεννόηση με το προσωπικό της ΕΕ / ΕΚΤ / ΔΝΤ:
1. 2015 συμπληρωματικό προϋπολογισμό και 2016-19 ΜΠΔΣ 1
Υιοθετήστε ισχύ από 1 Ιούλ 2015 ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό 2015 και 2016 – 19 μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική, που υποστηρίζεται από μια αρκετά μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη μέτρων. Η νέα δημοσιονομική πορεία βασίζεται σε έναν στόχο για πρωτογενές έλλειμμα (1, 2, 3), και 3,5 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018. Το πακέτο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις ΦΠΑ (¶2), άλλα μέτρα φορολογικής πολιτικής (¶ 3), συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις (Ε4), οι μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης (¶5), οι μεταρρυθμίσεις αντιμετώπιση των ελλείψεων στην επιβολή του συστήματος είσπραξης των φόρων (¶6), και άλλων παραμέτρων μέτρα, όπως ορίζεται παρακάτω.
Μεταρρύθμιση 2. ΦΠΑ
Θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου, 2015. Η μεταρρύθμιση θα έχει ως στόχο μια καθαρή αύξηση των εσόδων του 1 τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση από παραμετρικές αλλαγές. Το νέο σύστημα ΦΠΑ θα: (i) την ενοποίηση των συντελεστών κατ ‘αποκοπή 23 τοις εκατό, η οποία θα περιλαμβάνει εστιατόρια και τροφοδοσία, καθώς και μειωμένο συντελεστή 13 τοις εκατό για τα βασικά τρόφιμα, την ενέργεια, τα ξενοδοχεία, και νερό (εξαιρουμένων των αποβλήτων), και ένα σούπερ -Μείωση ποσοστό του 6 τοις εκατό για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα βιβλία, και το θέατρο? (Ii) τον εξορθολογισμό εξαιρέσεις για τη διεύρυνση της βάσης και την αύξηση του φόρου επί των ασφαλιστικών? και (iii) κατάργηση των εκπτώσεων στα νησιά, ξεκινώντας από τα νησιά με υψηλότερα εισοδήματα και οι οποίες είναι οι πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εκτός από τις πιο απομακρυσμένες. Αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2016, ανάλογα με την περίπτωση και στοχευμένα φορολογικά ουδέτερη μέτρα για να αποζημιώσει τους κατοίκους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη είναι αποφασισμένοι. Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία και τα νησιά θα εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο του 2015.
Η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να επανεξεταστεί στο τέλος του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι οι ισοδύναμες πρόσθετα έσοδα εισπράττονται μέσω μέτρων που λαμβάνονται κατά της φοροδιαφυγής και για τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ. Οποιαδήποτε απόφαση για την επανεξέταση και αναθεώρηση πραγματοποιείται σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα.
3. Τα φορολογικά μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα
Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:
• κλείσιμο δυνατότητες για φόρο εισοδήματος αποφυγής (π.χ., σφίξτε τον ορισμό των αγροτών), να λάβει μέτρα για την αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων το 2015 και απαιτούν προκαταβολές 100 τοις εκατό για τα εταιρικά εισοδήματα και σταδιακά για ατομική επιχείρηση φόρος εισοδήματος μέχρι το 2017? σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος μέχρι το 2017? την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης?
• την κατάργηση των επιδοτήσεων για τους φόρους κατανάλωσης επί του πετρελαίου ντίζελ για τους αγρότες και την καλύτερη επιλεξιμότητας στόχο να μειώσει κατά το ήμισυ τη θέρμανση των επιδοτήσεων πετρελαίου δαπανών στον προϋπολογισμό του 2016?
• εν όψει της οποιαδήποτε αναθεώρηση των διζωνικής αξίες των ακινήτων, ρυθμίστε το φόρο ακίνητης περιουσίας ποσοστά εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση των 2.015 και 2.016 φόρο ακίνητης περιουσίας έσοδα σε € 2.650.000.000 και ρυθμίστε το εναλλακτικό ελάχιστο φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
• εξάλειψη της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου που θεσπίστηκε με την πράξη δόσεις (νόμος XXXX / 2015) και αναστρέφονται σε πράξη δημόσιας διοίκησης τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ITC (νόμος XXXX / 2015), συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής μεταχείρισης του γεωργικού εισοδήματος.
• υιοθετήσουν μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν σχετικά με τους κώδικες για το φόρο εισοδήματος και τις φορολογικές διαδικασίες: την εισαγωγή ενός νέου Ποινικού Δικαίου για τη φοροδιαφυγή και απάτη για την τροποποίηση του Ειδικού Ποινικού Δικαίου 2523/1997, καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία, και να αντικαταστήσει το άρθρο 55, ¶s 1 και 2, του TPC, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εκσυγχρονιστεί και να διευρυνθεί ο ορισμός της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους? κατάργηση κάθε Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιβάλλονται βάσει του νόμου 2523/1997 την ανάπτυξη του φορολογικού πλαισίου για τις συλλογικές επενδυτικών οχημάτων και των συμμετεχόντων τους με συνέπεια την ITC και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ.
• Θέσπιση νομοθεσίας για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό: (i) να εισαγάγουν ένα πλαίσιο για ανεξάρτητους οργανισμούς? (Ii) η κατάργηση των εκ των προτέρων ελέγχων του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των αξιωματικών του λογαριασμού (ypologos)? (Iii) να δώσει GDFSs αποκλειστική ικανότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και GAO εξουσιών για να επιβλέπει τα οικονομικά του δημόσιου τομέα? και (iv) τη σταδιακή κατάργηση γραφεία φορολογικού ελέγχου μέχρι τον Ιανουάριο το 2017.
• να αυξήσει το ποσοστό του φόρου χωρητικότητας και τη σταδιακή κατάργηση ειδικών φορολογικών καθεστώτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, (θ) να απλοποιήσει την πίστωση χρονοδιάγραμμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων? (Ii) επανασχεδιασμός και να ενταχθούν στην ITC την επιβάρυνση αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2016 σε πιο αποτελεσματική επίτευξη της προοδευτικότητας του φόρου εισοδήματος του συστήματος? (Iii) να εκδώσει εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα για να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και συνεκτική εφαρμογή του TPC? (Iv), και οι υπόλοιποι μεταρρυθμίσεων, όπως καθορίζονται στο ¶9 του ΔΝΤ Country Report No. 14/151.
Για την υγειονομική περίθαλψη, με ισχύ από 1 Ιουλίου, 2015, (i) την αποκατάσταση πλήρους συνταγή INN, χωρίς εξαιρέσεις, (ii) μείωση ως πρώτο βήμα την τιμή όλων των εκτός πατέντας φαρμάκων στο 50 τοις εκατό και όλα τα γενόσημα φάρμακα σε 32,5 τοις εκατό της τιμής δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, με την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονται ήδη στην αγορά το 2012, και (iii)) επανεξέταση και να περιορίσει τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων για να φέρει τις διαρθρωτικές δαπάνες, σύμφωνα με νύχι πίσω στόχους? και (iv) τη συλλογή στην πλήρη του 2014 clawback για τις ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά και φαρμακευτικά προϊόντα, και να επεκτείνει το 2015 τα ανώτατα όρια clawback τους για το 2016.
Ξεκινήστε την Κοινωνική Πρόνοια αναθεώρηση σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους αναφοράς με την τεχνική βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας με στόχο την εξοικονόμηση τοις εκατό ½ του ΑΕΠ, που μπορεί να βοηθήσει στη χρηματοδότηση φορολογικά ουδέτερη σταδιακή εξάπλωση της ΕΕΕ, τον Ιανουάριο το 2016.
Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:
• να μειώσει το ανώτατο όριο δαπανών για στρατιωτικές δαπάνες κατά € 100 εκατομμύρια το 2015 και κατά € 200 εκατομμύρια το 2016 με μια στοχευμένη δέσμη ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού του προσωπικού και την προμήθεια?
• εισάγουν τη μεταρρύθμιση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, [μεταξύ άλλων καλύπτει φορολογία του κεφαλαίου], επενδυτικά οχήματα, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, κλπ .;
• την αύξηση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από 26% έως 28%?
• εισαγάγει φόρο στις τηλεοπτικές διαφημίσεις?
• ανακοινώνει δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την απόκτηση αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών και τη χρήση των αντίστοιχων εισφορών των σχετικών συχνοτήτων? και
• επεκταθεί η εφαρμογή του φόρου πολυτελείας για σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και την αύξηση του ποσοστού από 10% έως 13%, με ισχύ από τη συλλογή του 2014 οι φόροι εισοδήματος και πέρα?
• εκτείνονται συνολικά ακαθάριστα έσοδα Gaming (GGR) φορολογία 30% επί του VLT παιχνίδια αναμένονται να εγκατασταθούν σε δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016?
• αποφέρουν έσοδα μέσω της έκδοσης αδειών 4G και 5G.
Θα εξετάσουμε κάποια αντισταθμιστικά μέτρα, στην περίπτωση των φορολογικών ελλειμμάτων: (i) αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα έσοδα ενοικίων, για κάτω από € 12.000 ετήσια εισοδήματα έως 15% (από 11%), με πρόσθετα έσοδα € 160 εκατομμύρια και για τις ετήσιες τα εισοδήματα πάνω από € 12.000 σε 35% (από 33%) με επιπλέον έσοδα € 40.000.000? (Ii) ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων θα αυξηθούν κατά επιπλέον ποσοστιαία μονάδα (δηλαδή από 28% έως 29%), που θα οδηγήσει σε πρόσθετα έσοδα ύψους € 130.000.000.
Μεταρρύθμιση 4. Σύνταξη
Οι αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Αυτός είναι ο λόγος που θα εφαρμόσουν πλήρως το νόμο μεταρρύθμιση του 2010 σύνταξης (3863/2010), και για την πλήρη ή αντικαταστήστε / προσαρμόστε τους παράγοντες βιωσιμότητας για εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις από τη μεταρρύθμιση του 2012, ως μέρος της νέας μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Οκτώβριο του 2015 για να επιτευχθεί ισοδύναμη εξοικονόμηση και να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Με ισχύ από την 1 Ιούλη 2015, οι αρχές θα σταδιακά σε μεταρρυθμίσεις που θα παραδώσει την αναμενόμενη μόνιμη εξοικονόμηση ¼-½ τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015 και το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ για όλο το έτος 2016 και στη συνέχεια με θέσπιση νομοθεσίας για:
• δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για την πρόωρη συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των ποινών για πρόωρη συνταξιοδότηση, και μέσω της σταδιακής κατάργησης των κεκτημένων σε νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και πρόωρης συνταξιοδότησης σταδιακή προσαρμογή του ορίου της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 ετών, ή 62 και 40 χρόνια εισφορών από το 2022, που ισχύει για όλους όσους συνταξιοδοτούνται (εκτός ανθυγιεινά επαγγέλματα, και οι μητέρες με παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή?
• θεσπίσει νομοθεσία ώστε οι αναλήψεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα επιβαρύνεται με ετήσιο πρόστιμο για όσους πλήττονται από την παράταση της περιόδου ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με το 10 τοις εκατό πάνω από το τρέχον ποινή του 6 τοις εκατό?
• ενταχθούν στην ETEA όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία και να διασφαλιστεί ότι, αρχής γενομένης από πρώτης Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία που χρηματοδοτούνται μόνο από τη δική του συμβολή?
• στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων, αυξάνοντας ΟΓΑ ανασφάλιστο σύνταξη?
• Σταδιακά τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) για όλους τους συνταξιούχους από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019. Αυτό πρέπει να νομοθετήσει αμέσως και να αρχίσει όσον αφορά το 20% των δικαιούχων Μάρτιο του 2016 με τις λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης που θα συμφωνηθούν με τα θεσμικά όργανα ?
• παγώσει μηνιαία εγγυημένη ανταποδοτικού όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021?
• παρέχουν στα άτομα που συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015, το βασικό, εγγυημένη καταβολή εισφορών, και μέσα δοκιμαστεί συντάξεις μόνο στην επίτευξη του νόμιμου κανονική ηλικία συνταξιοδότησης σήμερα 67 χρόνια?
• αυξήσει τις εισφορές υγείας για τους συνταξιούχους από 4% έως 6% κατά μέσο όρο και να επεκταθεί σε επικουρικές συντάξεις?
• σταδιακή κατάργηση όλων κρατική χρηματοδότηση απαλλαγών και να εναρμονίσει τους κανόνες συμμετοχής για όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία με τη δομή των εισφορών στο ΙΚΑ από 1 Ιούλ του 2015?
Επιπλέον, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι αρχές θα τις 31 Οκτωβρίου 2015, νομοθετούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2016? (I) τον ειδικό σχεδιασμό και παραμετρικές βελτιώσεις για τη δημιουργία στενότερης σχέσης μεταξύ εισφορών και παροχών? (Ii) να διευρύνουν και να εκσυγχρονίσουν τη βάση εισφοράς και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, συμπεριλαμβανομένων και με μεταγωγή από το πλασματικό στο πραγματικό εισόδημα, υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο κανόνες συμβολή? (Iii) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών, που εγγυάται την καταβολή εισφορών και σημαίνει δοκιμασμένων συστατικών στοιχείων του συνταξιοδοτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για να εργαστούν και να συνεισφέρουν? (Iv) τα κύρια στοιχεία μιας ολοκληρωμένης ενοποίησης ΟΚΑ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπόλοιπο της εναρμόνισης των εισφορών και την καταβολή παροχών κανόνων και των διαδικασιών σε όλα τα κεφάλαια? (V) να καταργήσει όλες τις ενοχλήσεις έξοδα χρηματοδότησης των συντάξεων, αντισταθμίστηκε από τη μείωση των παροχών ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα κεφάλαια για να τεθεί σε ισχύ από τις 31 Οκτώβρη του 2015? και (vi) την εναρμόνιση των κανόνων παροχών του Γεωργικού Ταμείου (ΟΓΑ) με το υπόλοιπο του συνταξιοδοτικού συστήματος σε αναλογική τρόπο, εκτός του ΟΓΑ συγχωνεύθηκαν σε άλλα ταμεία. Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του 2017. Το 2015, η διαδικασία αυτή θα ενεργοποιηθεί μέσω της νομοθεσίας για την παγίωση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με μια ενιαία οντότητα και τη λειτουργική ενοποίηση θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Περαιτέρω μειώσεις στο λειτουργικού κόστους και μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένη εξισορρόπηση των αναγκών των πιο εύπορες και των φτωχότερων-off κεφάλαια θα πρέπει να ενθαρρύνονται ενεργά.
Οι αρχές θα υιοθετήσει νομοθεσία για να αντισταθμίσει πλήρως τις φορολογικές επιπτώσεις της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2012.
Παράλληλα με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, η Κοινωνική Πρόνοια αναθεώρηση θα πρέπει να διενεργείται με διασφαλισθεί η δίκαιη αντιμετώπιση των διαφόρων μεταρρυθμίσεων.
Τα θεσμικά όργανα είναι έτοιμα να ληφθούν υπόψη άλλες παραμετρικά μέτρα εντός του συνταξιοδοτικού συστήματος ισοδύναμο αποτέλεσμα να αντικαταστήσει ορισμένα από τα προαναφερθέντα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στην ανάπτυξη, και υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται στα θεσμικά όργανα κατά τη φάση του σχεδιασμού και είναι αρκούντως συγκεκριμένη και μετρήσιμη, και ελλείψει αυτής η προεπιλεγμένη επιλογή είναι αυτό που ορίζεται ανωτέρω.
5. Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Καταπολέμησης της Διαφθοράς
Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:
• μεταρρυθμίσει το ενιαίο σύστημα αμοιβών, αποτελεσματική 1η Ιανουαρίου 2016, για τον καθορισμό των βασικών παραμέτρων κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και σύμφωνα με τους συμφωνημένους στόχους μισθολογικό κόστος και με πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων και αποσυμπίεση της κατανομής των μισθών μέσω της σύνδεσης των μισθών spectrumin με το ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού της. (Οι αρχές θα εγκρίνει επίσης τη νομοθεσία για τον εξορθολογισμό των εξειδικευμένων δικτύων των μισθών, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2015)?
• ευθυγράμμιση οφέλη του μη μισθολογικού όπως ρυθμίσεις άδειας, ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδίου και προνόμια, με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, αποτελεσματική 1η Ιανουαρίου του 2016?
• δημιουργεί στους κόλπους των νέων ανώτατων ορίων ΜΠΔΣ για το μισθολογικό κόστος και το επίπεδο της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη διασφάλιση πτωτική πορεία των μισθολογικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ μέχρι το 2019?
• προσλαμβάνουν τους διευθυντές και αξιολογεί τις επιδόσεις όλων των εργαζομένων (με στόχο να ολοκληρωθεί η πρόσληψη νέων στελεχών από 31 Δεκ 2015 μετά από μια διαδικασία αναθεώρησης)
• εισάγουν ένα νέο σύστημα μόνιμης κινητικότητας που εφαρμόζονται από το 4ο τρίμηνο του 2015. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη χρήση της περιγραφής εργασίας και θα πρέπει να συνδέεται με μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλες τις τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας. Η τελική απόφαση σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνονται από κάθε σχετική υπηρεσία. Αυτό θα εξορθολογίσει την κατανομή των πόρων, καθώς και τη στελέχωση σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση.

• μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες συμφωνίες? εισάγουν μέτρα για τη μείωση των υποθέσεων που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια? συνεργάζεται στενά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τεχνική βοήθεια για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, διαμεσολάβησης και των δικαστικών στατιστικών
• την ενίσχυση της διακυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Θα καλύπτει (i) το ρόλο και τη δομή των συμβουλευτικών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναδιατύπωσης του Συμβουλίου του ΕΛ.Σ.Σ. σε συμβουλευτική επιτροπή του ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και το ρόλο της καλής πρακτικής συμβουλευτικής επιτροπής (GPAC)? (Ii) η διαδικασία πρόσληψης για τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για να εξασφαλιστεί ότι ο Πρόεδρος του περισσότερα επαγγελματικά προσόντα προσλαμβάνεται, με διαφανείς διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής? (Iii) η συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ, κατά περίπτωση, κάθε νομοθετική ή άλλη νομοθετική πρόταση σχετικά με την στατιστική σημασία?(Iv) άλλα θέματα που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής αυτονομίας, την ενδυνάμωση της ΕΛΣΤΑΤ για την ανακατανομή των υφιστάμενων μόνιμων θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού, όπου αυτό είναι αναγκαίο και για την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, καθώς και ο χαρακτηρισμός του οργάνου ως φορολογική πολιτική σώματος στο πρόσφατο νόμο 4270/2014? το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδα στον τομέα των στατιστικών, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Δημοσιεύστε ένα αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο κατά της διαφθοράς μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015. Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και να υιοθετήσει νομοθεσία μόνωσης του οικονομικού εγκλήματος και έρευνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς από πολιτικές παρεμβάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Επιπλέον, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, οι αρχές θα:
• Ενίσχυση των ελέγχων σε δημόσιους φορείς και ιδιαίτερα ΔΕΚΟ.Εξουσιοδοτούν την αρμόδια υπουργεία για την εκτέλεση αυστηρός έλεγχος και ο έλεγχος των επιθεωρήσεων εποπτευόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση των ελέγχων και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου σε υψηλές δαπάνες Θεσμούς Αυτοδιοίκησης και εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.
• Ενίσχυση των ελέγχων των επενδύσεων περιπτώσεις δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτούνται είτε από εθνικούς ή συγχρηματοδοτούνται από άλλες πηγές, τα δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις (π.χ. στον τομέα της υγείας, ΣΔΙΤ).
• Ενίσχυση των διαδικασιών και των δεξιοτήτων της διαφάνειας και του ελέγχου των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

• Εκτιμήστε μεγάλοι κίνδυνοι στον κύκλο των δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις (Κεντρική Αγορά και e-Procurement: KHMDHS και ESHDHS) και η ανάγκη να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο διακυβέρνησης. Ανάπτυξη στρατηγικής σύμφωνα με την εκτίμηση (Q4 2015)

• Εφαρμογή της στρατηγικής για τον περιορισμό των κινδύνων για τις δημόσιες συμβάσεις. (Q1 2016)

• Εκτιμήστε 2 συγκεκριμένους τομείς, Υγείας και Δημοσίων Έργων, προκειμένου να κατανοήσουν τις υπάρχουσες περιορισμών που σχετίζονται με τη διαφθορά και τα απόβλητα των κινδύνων και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής. (Q4 2015)
Διοίκησης 6. Φόρος
Πάρτε τις ακόλουθες ενέργειες για να:
• Θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία ενός αυτόνομου οργανισμού εσόδων, που ορίζει: (i) τη νομική μορφή, την οργάνωση, την κατάσταση και το πεδίο εφαρμογής του οργανισμού? (Ii) οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου του?(Iii) η σχέση τους με τον Υπουργό Οικονομικών και άλλους φορείς της κυβέρνησης? (Iv) η ευελιξία του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού και τη σχέση με τη δημόσια υπηρεσία? (V) την αυτονομία του προϋπολογισμού, με το δικό GDFs και ένα νέο τύπο χρηματοδότησης για την ευθυγράμμιση των κινήτρων με την είσπραξη των εσόδων και την εγγύηση του προϋπολογισμού προβλεψιμότητα και την ευελιξία? (Vi) την αναφορά στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο? και (vii) η άμεση μεταφορά όλων των αφορολόγητων και τις ικανότητες και τα καθήκοντα τελωνειακά θέματα και όλων των αφορολόγητων και τα έθιμα που σχετίζονται με το προσωπικό στο ΣΔΟΕ και άλλων φορέων στον οργανισμό.
• για garnishments, να εγκρίνει νομοθεσία για την εξάλειψη του ανωτάτου ορίου 25 τοις εκατό για μισθούς και συντάξεις και να μειώσει όλα τα κατώτατα όρια των € 1.500, ενώ εξασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης? επιταχύνουν την προμήθεια πληροφορικής υποδομής να αυτοματοποιήσετε e-συντηρητικής κατάσχεσης? τη βελτίωση των κανόνων διαγραφή φορολογικών χρεών? αφαιρέσει τα προσωπικά ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ υπολόγων για την μη συνέχιση παλαιού χρέους? αρθούν οι περιορισμοί σχετικά με τη διεξαγωγή των ελέγχων των φορολογικών δηλώσεων από το 2012 υπόκεινται σε εξωτερική καθεστώς φορολογικού πιστοποιητικού? και την επιβολή εάν είναι νομικά δυνατόν εκ των προτέρων είσπραξης εσόδων, των φορολογικών διαφορών.
• τροποποιήσει (i) ο φόρος 2014-15 και SSC καθεστώτα δόση του χρέους ώστε να αποκλείονται εκείνοι που δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις και να εισαγάγει μια απαίτηση για τη φορολογία και υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης να μειωθεί η διάρκεια για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής νωρίτερα και να εισαγάγει της αγοράς τα ποσοστά με βάση το ενδιαφέρον? η LDU και KEAO θα αξιολογήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, το μεγάλο οφειλέτες με τη φοροδιαφυγή και το χρέος υπερβαίνει το SSC € 1.000.000 (π.χ. επαλήθευση ικανότητά τους να πληρώσουν και να λάβουν διορθωτικά μέτρα) και (ii) το βασικό σύστημα των δόσεων / TPC για να ρυθμίσετε το ενδιαφέρον της αγοράς με βάση τιμές και να αναστείλει μέχρι απαιτήσεις επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζική εγγύηση στο τέλος του 2017.
• Θέσπιση νομοθεσίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών διαγραφής και το όριο του ΦΠΑ εκ νέου εγγραφή για την προστασία των εσόδων από το ΦΠΑ και να επιταχύνει την προμήθεια του λογισμικού ανάλυσης του δικτύου? και παρέχει το Προεδρικό Διάταγμα που απαιτούνται για την ενίσχυση της σημαντικά την αναδιοργάνωση του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ καρουσέλ. Οι αρχές θα υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και να προετοιμάσει μια αξιολόγηση των επιπτώσεων της αύξησης του ορίου του ΦΠΑ σε € 25.000.
• την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, μέσω νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενές αποθήκευσης (σταθερό ή κινητό)?

• Δημιουργήστε ένα περιεκτικό σχέδιο με την τεχνική βοήθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής η οποία περιλαμβάνει (i) τον προσδιορισμό της αδήλωτης καταθέσεις ελέγχοντας τραπεζικές συναλλαγές σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ii) την εισαγωγή ενός εθελοντικού προγράμματος αποκάλυψη με κατάλληλες κυρώσεις, τα κίνητρα και τις διαδικασίες επαλήθευσης, σύμφωνο με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και χωρίς καμία αμνηστίας διατάξεις (iii) αίτηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ να παρέχουν στοιχεία σχετικά με την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων και την απόκτηση από τους Έλληνες πολίτες, (iv) να ανανεώσει το αίτημα για την παροχή τεχνικής βοήθειας στη φορολογική διοίκηση και να κάνουν πλήρη χρήση των πόρων στην ενίσχυση των ικανοτήτων, (v) δημιουργία μητρώου πλούτο για τη βελτίωση της παρακολούθησης.
• αναπτύξει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών πληρωμών, κάνοντας χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης?

• Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων χρονοσειρών για την παρακολούθηση των ισολογισμών των εταιριών γονέα-subsisdiary να βελτιωθούν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τις τιμές μεταβίβασης

7. χρηματοπιστωτικού τομέα
Υιοθετήστε: (i) τις τροποποιήσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αφερεγγυότητας νόμους ιδίως προκειμένου να καλυφθούν όλες οι οφειλέτες και να φέρει το εταιρικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το νόμο OCW? (Ii) τις τροποποιήσεις του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για να διαχωρίσετε στρατηγικές παραβάτες από την καλή πίστη των οφειλετών, καθώς και την απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών και να θεσπίσει μέτρα για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου των υποθέσεων? (Iii) τροποποιήσεις για να βελτιωθεί αμέσως το νομικό πλαίσιο για επιχειρήσεις και νοικοκυριά αφερεγγυότητας θέματα? (Iv) νομοθεσία για τη θέσπιση ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος από τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και σύμφωνα με καλή εμπειρία cross-country? (V) μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα: η στρατηγική αυτή θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής από το 2013, λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και με την προοπτική της επιστροφής των τραπεζών στην ιδιωτική ιδιοκτησία με την προσέλκυση διεθνών στρατηγικών επενδυτών και να επιτευχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα? και (vi) μια ολιστική NPL στρατηγική ανάλυση, παρασκευασμένα με τη βοήθεια ενός στρατηγικού συμβούλου.
8. αγορά εργασίας
Ξεκινήσουν μια διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση ολόκληρο το φάσμα των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές στην υπόλοιπη Ευρώπη. Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ΔΟΕ. Πρέπει να γίνει η οργάνωση και χρονοδιαγράμματα σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα. Στο πλαίσιο αυτό, η νομοθεσία σχετικά με ένα νέο σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2015. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νομικών εταιριών και την προστασία των εργαζομένων, καθώς και των φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων.
Αγορά 9. Προϊόν
Υιοθέτηση νομοθεσίας για την:
• εφαρμογή όλων των εκκρεμών συστάσεων του ανταγωνισμού εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ Ι, εκτός OTC φαρμακευτικά προϊόντα, αρχίζοντας με: τουριστικά λεωφορεία, άδειες φορτηγών, κώδικα συμπεριφοράς για τα παραδοσιακά τρόφιμα, Ευρωκώδικες για τα δομικά υλικά, και όλα τα εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ συστάσεις II επί των ποτών και των προϊόντων πετρελαίου?
• Προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός και να αυξήσει την ευημερία των καταναλωτών αμέσως ξεκινήσει μια νέα αξιολόγηση του ανταγωνισμού, σε συνεργασία και με την τεχνική υποστήριξη του ΟΟΣΑ, για το χονδρικό εμπόριο, οι κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μέσα ενημέρωσης. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί με προτάσεις Q1 2016.The θα εγκριθούν από το 2ο τρίμηνο του 2016.
• ανοίξτε τα κλειστά επαγγέλματα των μηχανικών, των συμβολαιογράφων, των αναλογιστών, και των δικαστικών επιμελητών και να ελευθερώσει την αγορά για τις τουριστικές ενοικιάσεις?
• την κατάργηση των μη ανταποδοτικά τέλη ενόχληση και την ευθυγράμμιση των ανταποδοτικά τέλη ενόχληση για τις υπηρεσίες που παρέχονται?
• μείωση της γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των οριζοντίων απαιτήσεις αδειοδότησης των επενδύσεων και τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου, όπως συνιστάται από την Παγκόσμια Τράπεζα, και του διοικητικού φόρτου των επιχειρήσεων με βάση τις συστάσεις του ΟΟΣΑ, και (ii) δημιουργία μιας επιτροπής για την διυπουργική προετοιμασία της νομοθεσίας . Τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να προσπαθήσει να εφαρμόσει τη χαλάρωση των απαιτήσεων αδειοδότησης.

• το σχεδιασμό ηλεκτρονικών καταστημάτων μιας στάσης για τις επιχειρήσεις μέσω της ανάλυσης των υποχρεώσεων πληροφόρησης στις επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τη διάρθρωση τους αναλόγως και βοηθώντας στον σχεδιασμό ενός σχεδίου για την ανάπτυξη των αναγκαίων εργαλείων και υποδομών (Q3 2015) ΤΠΕ. Ρύθμιση του θεσμικού και συντονισμό δομή, την αναγνώριση των γεγονότων επιχειρηματικής ζωής που πρέπει να περιλαμβάνονται, ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης και των διοικητικών διαδικασιών και την κατάρτιση των υπαλλήλων (Q4 2015). Εκκίνηση (Q1 2016)
• να εγκρίνει τη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και συγκεκριμένος οδικός χάρτης του, και η εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.
• να λάβει μη αντιστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΔΜΗΕ, ή να παρέχουν από Οκτώβριο του 2015 ένα εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα στον τομέα του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές για την παροχή πλήρους διαχωρισμό της ιδιοκτησίας από τη ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανεξαρτησία.
Στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι αρχές θα μεταρρυθμίσει το σύστημα πληρωμών ικανότητα και άλλους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να αποφευχθεί ότι ορισμένα φυτά αναγκάζονται να λειτουργούν κάτω από το μεταβλητό κόστος τους, και να αποτρέψει τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και διαχειριστής αγοράς? που τιμολόγια της ΔΕΗ με βάση το κόστος, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του 20% έκπτωση για τους χρήστες HV με βάση το κόστος των τιμολογίων? και κοινοποιεί τα προϊόντα NOME στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρχές θα συνεχίσει την εφαρμογή του οδικού χάρτη με το μοντέλο στόχου της ΕΕ για την προετοιμασία ενός νέου πλαισίου για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης και της φορολογίας επισκόπηση της ενέργειας? οι αρχές θα ενισχύσουν την οικονομική και λειτουργική ανεξαρτησία της ρυθμιστικής ηλεκτρικού ρεύματος?
10. Η ιδιωτικοποίηση
• Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Δημοκρατίας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας θα εγκρίνει το σχέδιο ανάπτυξης του ενεργητικού που θα περιλαμβάνει για την ιδιωτικοποίηση όλων των περιουσιακών στοιχείων υπό HRDAF από 31/12/2014? και το Υπουργικό Συμβούλιο θα εγκρίνει το σχέδιο.
• Για να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση των προσφορών, οι αρχές θα ολοκληρώσουν όλες τις ενέργειες της κυβέρνησης που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τα περιφερειακά αεροδρόμια, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Εγνατία, από τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού (ο ακριβής κατάλογος στο Τεχνικό Μνημόνιο). Αυτός ο κατάλογος των δράσεων που ενημερώνεται τακτικά και η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι όλες οι εκκρεμείς δράσεις έγκαιρη εφαρμογή τους.
• Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσει δεσμευτικές ημερομηνίες προσφορά για τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη λιμάνια της το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2015, και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στους όρους των προσφορών.
• Η κυβέρνηση θα μεταβιβάσει τις μετοχές του δημοσίου στον ΟΤΕ προς το ΤΑΙΠΕΔ.
• Πάρτε μη αναστρέψιμη βήματα για την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων με τους σημερινούς όρους με τον πλειοδότη νίκης που έχουν ήδη επιλεγεί.
1 Η δημοσιονομική πορεία για να φθάσει το μέσο όρο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% θα συζητηθούν με τα θεσμικά όργανα, υπό το φως των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων.

e-mail Γκίκα Χαρδούβελη

Τι περιλαμβάνει το καυτό e-mail Χαρδούβελη στην τρόικα
Μέτρα 980 εκατ. ευρώ προτείνει η ελληνική πλευρά για να κλείσει η συμφωνία
________________________________________

________________________________________
Το πακέτο μέτρων που έστειλε η ελληνική πλευρά στους δανειστές τα ξημερώματα της Κυριακής έχει στη διάθεσή της η «Καθημερινή» και παρουσιάζει τα πιο σημαντικά σημεία από το έγγραφο 43 σελίδων, που έχουν στα χέρια τους και επεξεργάζονται οι εκπρόσωποι της τρόικας.
Προβλέπεται αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία από 6,5% σε 13%, «πάγωμα» των ονομαστικών συντάξεων το 2016 και το 2017, και λαχειοφόρος αγορά για μεγαλύτερες εισπράξεις ΦΠΑ μέσω αποδείξεων. Η επιστολή καταλήγει ως εξής: «Αυτή είναι μια συνολική πρόταση. Ακολουθώντας την ισχυρή προτροπή του επικεφαλής του Euroworking Group, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνολική πρόταση αντί για μια σταδιακή διαπραγμάτευση. Αναγνωρίζουμε πως σε μερικούς τομείς δεν ικανοποιήσαμε πλήρως τις ανησυχίες σας. Ομως, αντί αυτού, έχουμε σε άλλα πεδία καταθέσει πολύ πιο φιλόδοξες προτάσεις. Τα ανωτέρω είναι το μάξιμουμ που μπορούμε να προσφέρουμε σε μια γνήσια προσπάθεια να προχωρήσουμε μπροστά και να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση με αξιόπιστο τρόπο.
Περιμένοντας να σας συναντήσω στην Αθήνα,
Γκίκας Α. Χαρδούβελης».

Όλα τα άμεσα μέτρα:
ΦΠΑ: Αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία, από 6,5% στο 13%. Μια συντηρητική εκτίμηση των δυνητικών εσόδων ανέρχεται στο ελάχιστο των 350.000.000 ευρώ. Το ΥΠΟΙΚ σημειώνει στην επιστολή ότι αυτή η αύξηση πληγώνει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα τιμών των ελληνικών ξενοδοχείων σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες της Μεσογείου και ότι ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντισταθμιστεί αυτό το αποτέλεσμα, κυρίως μέσω περαιτέρω διαρθρωτικών αλλαγών και άμεσων επενδύσεων, είναι προφανές ότι όλα τα άλλα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας απαιτούν χρόνο και χρήμα για να υλοποιηθούν και να φέρουν θετικά αποτελέσματα, ενώ αυξήσεις φόρων μέσω αύξησης του ΦΠΑ έχουν αρνητικές επιπτώσεις στιγμιαία.
Κοινωνική ασφάλιση:
α) Διατήρηση των ονομαστικών συντάξεων στο επίπεδο του 2015 για τα έτη 2016 και 2017. Το όφελος εκτιμάται σε 50 εκατ. (0,18% του τρέχοντος κόστους) για το 2016 και 140 εκατ. (0,5% του τρέχοντος κόστους) για το 2017.
β) Πιστοποίηση μέσω διασταυρώσεων των οικογενειακών παροχών, που καταβάλλονται στους συνταξιούχους. Μόνιμες εξοικονομήσεις προκύπτουν από αυτή την πρωτοβουλία. Κάθε μήνα, 664.862 συνταξιούχοι λαμβάνουν μηνιαία οικογενειακά επιδόματα 38,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 462.500.000 ευρώ ετησίως. Με την εφαρμογή των διασταυρωτικών ελέγχων με το μητρώο ΑΜΚΑ και το φορολογικό μητρώο, προκύπτουν συνταξιούχοι που δεν θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα επιδόματα. Εκτιμάται πως η ετήσια εξοικονόμηση του 5% – 8% θα επιτευχθεί, δηλαδή 23,1 έως 37 εκατ. ευρώ ανά έτος.
γ) Πλήρης εφαρμογή του άρθρου 13 του νόμου 3863/2010 για συγκεκριμένες περικοπές στις συντάξεις που μεταφέρονται στα μέλη μιας οικογένειας, 3 χρόνια μετά τον θάνατο του συνταξιούχου. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων «Ηλιος», το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στα μέλη της οικογένειας των εκλιπόντων συνταξιούχων, που λαμβάνουν επίσης τα δικά τους συνταξιοδοτικά μετά 3 χρόνια από τον θάνατο, είναι 1.027 εκατ. ευρώ ετησίως. Η διασταύρωση των στοιχείων και η πλήρης εφαρμογή των περικοπών αναμένεται να παραγάγουν εξοικονόμηση μεταξύ 8% και 12%, δηλαδή 82 έως 123 εκατ. ευρώ ετησίως.
3. Αύξηση των εσόδων ΦΠΑ μέσω λαχειοφόρου αγοράς και άλλα διοικητικά μέτρα: Το σύστημα αύξησης των εσόδων από τον ΦΠΑ μέσω συλλογής αποδείξεων με την προοπτική δώρων από λαχειοφόρο αγορά θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή του προγράμματος «@podeixi». Υπάρχει μια λεπτομερής έκθεση, η οποία περιλαμβάνει εκτενή τεκμηρίωση για τη μεγάλη επιτυχία παρόμοιων προγραμμάτων σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Σλοβακία. Εάν τα πρόσθετα έσοδα στην περίπτωση της Πορτογαλίας ήταν 1,6 δισ. ευρώ ετησίως, σε αυτό το στάδιο, για την Ελλάδα φαίνεται λογικό –κατά πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις– να υποθέσουμε ότι θα είναι τουλάχιστον επιπλέον 500 εκατ. ευρώ. Διοικητικά μέτρα, όπως ηλεκτρονικά τιμολόγια και διασταύρωση των business-to-business, τιμολόγια και λιανικές πωλήσεις, θα αποφέρουν επίσης απτά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.
Πρόσθετες παρεμβάσεις
Στην ελληνική επιστολή γίνεται ειδική αναφορά σε πρόσθετες παρεμβάσεις που θα γίνουν εάν διαπιστωθεί πως την 1η Ιουλίου του 2015 υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού με βάση τις ελληνικές εκτιμήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:
– Απόσυρση της μείωσης της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του 30% για το 2015 και το 2016.
– Επιβολή φόρου πολυτελείας.
– Αύξηση των φόρων σε καπνό και αλκοόλ, εάν συμφωνηθεί πως τούτο οδηγεί σε αύξηση και όχι σε μείωση εσόδων. Τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να επιφέρουν έσοδα της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ.
Στην επιστολή αναφέρονται και συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία των εσόδων του 2014 που συμβάλλουν για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό των 2,6 δισ. και το ΥΠΟΙΚ τα κοστολογεί σε 1,113 δισ., θεωρώντας πως επ’ αυτών υπάρχει συμφωνία με την τρόικα, ώστε να αφαιρεθούν από τη συζήτηση για το δημοσιονομικό κενό.
Παράλληλα, στην επιστολή τονίζεται πως μια σειρά από αναδιαρθρώσεις σε βασικούς τομείς θα μπορούσε να παράσχει πρόσθετα έσοδα το 2015. Ενδεικτικά αναφέρονται πέντε περιπτώσεις που μπορεί να αποφέρουν 150 εκατ. ευρώ.
α. Αύξηση στα έσοδα κλινικών δοκιμών με τη μείωση της γραφειοκρατίας και την έλλειψη εναρμόνισης διοικητικών διαδικασιών (50 εκατ. ευρώ).
β. Αύξηση στα τέλη που σχετίζονται με τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών άδειας κυκλοφορίας, κατάργησης ή τροποποίησης για φάρμακα κ.λπ. (15 εκατ.).
γ. Επιβολή τελών – τιμολογίου για την υγειονομική περίθαλψη ξένων πολιτών (25 εκατομμύρια).
δ. Βραδινά ιδιωτικών κλινικών σε νοσοκομεία του ΕΣΥ (20 εκατ. ευρώ).
ε. Πολιτιστική κληρονομιά: αύξηση εισιτηρίων στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (93 εκατ.).
• Σειρά δράσεων που δεν έχουν ακόμη ποσοτικοποιηθεί, αλλά υπολογίζονται έσοδα όπως:
– Σύστημα ΦΠΑ στη λαχειοφόρο αγορά.
– Πιθανότητα κρυφής πηγής φορολογικών εσόδων από άτομα που δηλώνουν αγρότες ενώ δεν είναι, απολαμβάνοντας έτσι τον χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας για τους αγρότες.
– Ενδεχόμενο αύξησης φορολογίας τσιγάρων.
– Πρόσθετα φορολογικά έσοδα από την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των φορολογικών κινήτρων και την ένταξή τους στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Σεπτέμβριος, διαρθρωτικό ορόσημο).
– Κέρδη από φορολογική διοίκηση.
– Εξοικονόμηση από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος 2010.
– Μεγαλύτερη είσπραξη φόρων από τις επιπτώσεις της βελτιωμένης ρευστότητας του ιδιωτικού τομέα.
Επίσης, στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων γίνεται αναφορά στον ΟΛΠ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στους σιδηροδρόμους για τους οποίους οι επενδυτές ζήτησαν παράταση του δεύτερου γύρου για την υποβολή βασικών έγγραφων αλλά και τη μετακίνηση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών έως τον Φεβρουάριο του 2015. Στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων και της Εγνατίας, η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ξεκινήσει στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015.
Οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα
Για το ασφαλιστικό προτείνεται να θεσμοθετηθούν έως το τέλος του έτους τα εξής:
1. Για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-1975 και έχουν περισσότερα από 15 χρόνια ασφάλισης, αλλά λιγότερα από 20, οι παροχές θα συνδεθούν με τις εισφορές τους.
2. Αυξάνονται τα ελάχιστα ένσημα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, από 4.500 σε 6.000, ενώ για τους νεοεισερχόμενους στο ασφαλιστικό σύστημα που γεννήθηκαν μετά την 1-1-1975 αυξάνονται σταδιακά.
3. Σταδιακή κατάργηση των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (πριν από το 62ο ή το 67ο έτος ηλικίας), με καταληκτική ημερομηνία την 1-1-2019. Γι’ αυτούς που θα συνταξιοδοτούνταν το 2019, προτείνεται αύξηση του ορίου ηλικίας κατά 2 έτη, ενώ γι’ αυτούς που θα συνταξιοδοτούνταν το 2020, προτείνεται αύξηση κατά 4 έτη. Οπως αναφέρεται, το μέτρο αφορά τα λεγόμενα ευγενή ταμεία, μητέρες ανηλίκων και βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Επίσης, η κυβέρνηση δεσμεύεται να επανασχεδιάσει το ΕΚΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του συνταξιούχου. Θα προηγηθεί ειδική αναλογιστική μελέτη που θα είναι έτοιμη έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015 και οι αλλαγές θα νομοθετηθούν τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου.
και μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων, καθώς όπως αναφέρεται στην επιστολή, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη προχωρήσει αλλά και συνεχίζει σειρά διαρθρωτικών αλλαγών που θα προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Μερικές από αυτές που περιγράφονται αναλυτικά είναι ρυθμίσεις για την πτώχευση εταιρειών, για τις ανεκτέλεστες υποθέσεις, που ξεπερνάνε τις 100.000 στη χώρα, μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, εφαρμογή της εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ 1, ΟΟΣΑ 2 και πιθανή εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ 3, μείωση διοικητικού φόρτου και απλούστευση στη χορήγηση αδειών.