Όπως μαθαίνουμε το Κέντρο Πολιτισμού θα προσλάβει δέκα καθηγητές μουσικής στο Ωδείο Ξάνθης. Όπως επίσης οι δήμοι της Ξάνθης αλλά και η Π.Ε. περιμένουν σαν μάνα εξ ουρανού τα «5μηνα», ενώ απομακρύνονται από την δουλειά τους οι προσληφθέντες χειριστές βαριών μηχανημάτων από την Π.Ε. Ξάνθης μιας και έληξε η 2μηνη απασχόληση.
Επίσης άλλες 20385 άνεργοι μεγάλης ηλικίας, θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας ενώ άλλοι 2323 θα απασχοληθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.
Όλα αυτά βέβαια αν δεν πτωχεύσουμε γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των προγραμμάτων προέρχεται από κοινοτικούς πόρους. Οι δανειστές μας ήταν ξεκάθαροι. Από την ώρα που η Ελλάδα βγαίνει από το ευρώ δεν έχει πρόσβαση ούτε στις επιδοτήσεις αλλά ούτε και στα προγράμματα.