Πρόσκληση 10η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ Κ. Αντωνιάδης καλεί το Σώμα σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 24-06-2015 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο)
1
ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1.1.
1.ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Σχετικά με την σύμβαση εκμίσθωσης των Λουτρών Ελευθερών, ανάμεσα στην ΑΕΝΑΚ και
την ιδιωτική εταιρία «ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.»
Εισηγητής: Ο επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ »
κ. Κωνσταντίνος Μορφίδης .
2.1.
2.ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ενημέρωση για την συνεδρίαση του European Network for CMO- free Regions
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.
2.2. Γνωμοδότηση για την ένταξη στην ζώνη Γ΄ του οικισμού « πηγαδάκια» στην παραλία
Αγιάσματος Καβάλας .
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.
2.3. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 10 του ν. 4071/2012 για τις οφειλές της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ».
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .
2.4 Παραχώρηση με δωρεά κυριότητας λεωφορείου, κυριότητας της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Δράμας»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

3.1
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.
Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2015.
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.
4.1.
4. ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ. ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Γνωμοδότηση επί του φακέλου για την τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
του έργου : Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου(ΑΦΑ) & συνοδευτικές εγκαταστάσεις (
TAP) και του συμπληρωματικού τεύχους αυτού.
Εισηγητής : ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
5.1.
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση 4
ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης του οικονομικού έτους 2015.
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της
Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Μαρία
Νικολαίδου .
5.2. Εισηγητική Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης κατά το A΄ Τρίμηνο 2015.
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της
Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Μαρία
Νικολαίδου .
5.3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης .
Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Αριστοτέλης
Γκαράνης.
5.4 Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των
Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας για το έτος 2015.
Εισηγήτρια: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π. Α. Μ .Θ κα.Μαρία
Σεβδυνίδου.
6.1.
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Έγκριση τροπoποίησης του άρθρου 5 που αφορά την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής
Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του έργου:
«Διερεύνηση των υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών στο Νομό Καβάλας με την
εφαρμογή προτύπων γεωφυσικών μεθόδων», ποσού (με Φ.Π.Α.) 10.000,00 €.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.
6.2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης , του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης
Καβάλας «Δημωφέλεια» και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας για την διοργάνωση του 58ο
Φεστιβάλ Φιλίππων 2015.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.
6.3. Εγκριση τροποποίησης της αριθμ. 75/2015 απόφασης του Περιφερειακού συμβουλίου
που αφορά την Έγκριση σύναψης και σχεδίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου
100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ και
του ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» προϋπολογισμού 24.600,00 €.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .
6.4. Εγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Παρακολούθηση τοξικών η / και
δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων της
Περιφερειακής Ενότητας Εβρου».
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .
6.5. Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Τοπείρου , για την
υποστήριξη των αρμοδιοτήτων και των έργων του Δήμου Τοπείρου για την εκπόνηση
μελετών και την επίβλεψη των έργων του Δήμου Τοπείρου .
Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.
6.6. Έγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του
Ν. 3852 /2010 μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου
Δοξάτου, που αφορά την Υποστήριξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στην άσκηση αρμοδιότητας
του καθαρισμού ρεμάτων και την υποστήριξη του Δήμου Δοξάτου στην άσκηση της
αρμοδιότητας της συντήρησης των εκτός οικισμών οδών.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .
7.1.
7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού
πλαισίου ωραρίου στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης κατά μία ώρα για τρεις (3) ημέρες της
εβδομάδος (Τρίτη, Πέμπτη , Παρασκευή) για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου
2015.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς .
7.2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου
ωραρίου στην πόλη της Κομοτηνής κατά μισή ώρα και έως 21:30 από 15 Ιουλίου 2015
έως 31 Αυγούστου 2015 .
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος .
7.3. Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 6ης, 7ης ,8ης συνεδρίασης έτους 2015 του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης .