Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Ξάνθης προκηρύσσει εκλογές την 18 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Κυριακή με ώρα ενάρξεως την 10:00 π.μ. και λήξεως την 14:00, σύμφωνα με τον Ν.1301/82 και την νέα Υπουργική απόφαση ( Φ.900/6/160108/ΦΕΚ 1615/τεύχος Β’).

Προσκαλεί  τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Ξάνθης σε Γενική συνέλευση στον χώρο της Λ.Α.Φ. Ξάνθης με μόνο θέμα την εκλογή :

Α) Των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου

Β) Των εκλεκτόρων προς ανάδειξη του Δ.Σ. της Α.Π.Ο.Ε.Α

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εκλεγμένα μέλη του ΣΕΑΝ Ξάνθης

Η κατάθεση των υποψηφιοτήτων θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 16.3.2012 και ώρα 20:30 στον Πρόεδρο του ΣΕΑΝ Ξάνθης κ. Σπυριδόπουλο Ιωάννη ( 6945706694 – 2541303551 )