Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες διοριστέων μέσω Ο.Α.Ε.Δ. με σύμβαση 12 μηνών. Προσλαμβάνονται 10 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων. Για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης: 3 νοσηλεύτριες Δ.Ε., 2 χειριστές ιατρικών συσκευών Δ.Ε., 1 υπάλληλος πληροφορικής Π.Ε., 1 ακτινοφυσικός Π.Ε., 1 λογιστής Τ.Ε., 1 μαία. Για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου:   1 νοσηλεύτρια Δ.Ε.

 

Επίσης συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 15 ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Φυλάκων – Νυχτοφυλακων με ατομική σύμβαση εργασίας από την ημέρα πρόσληψής τους έως την 31/12/2018. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24/11/2017 πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου:  www.pgna.gr