Σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ οι σύμβουλοι καλούνται να προσέλθουν στην ειδική συνεδρίαση του Π. Σ. της 15ης-11-2017: “Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 5 του
Ν.4172/2013 που θα γίνει στις 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ στην αίθουσα
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος
όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών
Αποτελεσμάτων της Αιρετής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού
Έτους 2018.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου .