Αναμόρφωση ΤΕΠ

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι θα προβεί σύντομα στον εκσυγχρονισμό των χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών κατόπιν έκτακτης επιχορήγησης από την 4η ΥΠΕ. Με την παρούσα έκτακτη χρηματοδότηση το Νοσοκομείο θα διαμορφώσει νέους χώρους προς όφελος της οργάνωσης και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Νέες τηλεοράσεις στη ΜΤΝ

 Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης προς βελτίωση των συνθηκών παραμονής των νεφροπαθών ασθενών στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, προχώρησε στην αντικατάσταση τριών (3) τηλεοράσεων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας.