Ο δήμος Τοπείρου καλεί το λαό να λάβει μέρος στην πανήγυρη του χωριού Τοξότες όπου και γιορτάζει η εκκλησία «Κοιμήσεως της Θεοτάκου» στις 14 και 15 Αυγούστου.